Saturday, 19 August 2017
+++++ Daruna Express NEWS : ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต คณะครู บุคลากรด้านการศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ 30 วัน ครูแต่งกายชุดดำสุภาพ เสื้อคอปก+กางเกง หรือกระโปรง รองเท้าคัชชู หลังจาก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน วันจันทร์ ครูชาย เสื้อสีดำคอปก กางเกง ครูหญิง เสื้อสีดำคอปก กระโปรง / วันอังคาร - พฤหัส ใส่เครื่องแบบครู ติดริบบิ้นสีดำ (ลูกเสือแต่งเครื่องแบบตามวัน/ วันศุกร์ เสื้อยืดคอปก (รร.แจก) + กางเกงสแลคดำ +++++ Daruna Express NEWS : ประกาศ สหการแจ้งปิดการจำหน่ายสินค้า เวลา 07.45 - 08.20 น. เวลา 09.55 - 10.20 น. เวลา 12.10 -12.30 น. และเวลา 14.40 - 14.50 น.
A+ R A-

การประชุมครูกลุ่มดรุณา 4 สถาบัน

  • Published: Thursday, 16 February 2017 11:04
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 378

 

 

         

 

โลกเปลี่ยน เทคโนโลยีก้าวหน้า วิถีชีวิตคนเปลี่ยน การศึกษาต้องก้าวไกล คณะผู้บริหารทั้ง 4 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค ได้เห็นพ้องกันว่า ในโอกาสเปิด

ปีการศึกษา 2560 เพื่อคณะครูจะได้รู้และเข้าใจในมุมมองด้านการศึกษาเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ โดยเริ่มต้นด้วยพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า และ

ระลึกคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน และอุทิศส่วนกุศลแก่ครูที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ให้เกียรติเป็นประธาน

 

   

 

พร้อมให้นโยบายการจัดการศึกษา ต่อจากนั้น ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้แสดงปาฐกถาวาระการขับเคลื่อน

จังหวัดราชบุรี  (Ratchaburi Agenda) และได้มีบุคคลสำคัญเป็นวิทยากรให้มุมมองด้านการศึกษา ได้แก่ ผอ. เสน่ห์ ศรีวิไล ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ดร. พีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดราชบุรี

ผอ. อาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

นายมนัส วงศ์ประดู่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี พระอาจารย์สุเทพ สุเทโว แห่งวัดพระศรีอารย์ และสรุปปิดท้ายด้วย

บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

 

 


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน) นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์, นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)