Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 12 ปี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559” จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยนักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 12 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของสโมสรฟุตบอลราชบุรี เอ็นเอ็นเคยูไนเต็ด
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมใจส่งมอบบริจาคเสื้อผ้า

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดโครงการรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของใช้แล้วจากครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1-17 มิถุนายน 2559 เพื่อนำไปบริจาคให้แก่ศูนย์สังคมพัฒนา จังหวัดราชบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของสังฆมณฑลราชบุรี ในการรับบริจาคครั้งนี้ได้มีคุณครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคเสื้อผ้ากันมากมาย
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เปิดค่ายโดยบาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยการจัดกิจกรมมค่ายพุทธบุตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นนักเรียนที่รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัยใฝ่ศึกษา จรรยางามและมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
อ่านเพิ่มเติม...

59ปี ดรุณาราชบุรี ก้าวแห่งความสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
วันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ปี 59 “ก้าวแห่งความสุข” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน
อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยรักจากใจศิษย์ถึงใจครู พิธีไหว้ครู แผนกมัธยม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม จัดพิธีไหว้ครู ปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ด้วยรักจากใจศิษย์ถึ่งใจครู เป็นการแสดงความเคารพรักที่นักเรียนมีต่อคุณครู และเป็นการขอขมาลาโทษที่ศิษย์ประพฤติสิ่งที่ไม่ดี ขอพรจากครูที่ตนเองเคารพรัก
อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยรักจากใจศิษย์ถึงใจครู พิธีไหว้ครู แผนกประถม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดพิธีไหว้ครู ปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ด้วยรักจากใจศิษย์ถึ่งใจครู เป็นการแสดงความเคารพรักที่นักเรียนมีต่อคุณครู และเป็นการขอขมาลาโทษที่ศิษย์ประพฤติสิ่งที่ไม่ดี ขอพรจากครูที่ตนเองเคารพรัก
อ่านเพิ่มเติม...

2 ถ้วยชนะเลิศฟุตซอลจังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ทีมฟุตซอลดรุณาราชบุรี ทีมรุ่นอายุ 12 ปี และทีมรุ่นอายุ 14 ปี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2559 ของสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ณ โรงยิมเนเซียมภายในสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี นักกีฬาฟุตชอลทั้งสองทีมเป็นนักเรียนในการดูแลของศูนย์ฝึกฟุตบอลราชบุรี NNK อาคาเดมี่
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาวัยใส ใส่ใจประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม "ดรุณาวัยใส ใส่ใจประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยทางโรงเรียนกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสภานักเรียนแผนกประถมศึกษา โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.6 ลงคะแนนเลือกตัวแทนเพียง 1 เดียวที่จะทำหน้าที่สภานักเรียนต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณารวมพลังเชียร์สุดใจห่างไกลยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม ร่วมแสดงโชว์กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ในกิจกรรม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

เดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์