โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาต่างๆ   โดยนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาชนิดต่างๆจากทางโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาทิเช่น การแข่งขันบาสเกตบอล,ว่ายน้ำ “กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี” ประจำปีการศึกษา 2557 , การแข่งขันว่ายน้ำ “บอสโกพิทักษ์ แชมป์เปี้ยน ครั้งที่ 10”,การแข่งขันว่ายน้ำ “ซีโลอามแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11 ”,การแข่งขันว่ายน้ำ “ภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 20” และ การแข่งขันว่ายน้ำ “สมุทรสาคร สวิ่มมิ่งเกมส์ ครั้งที่ 8” โดยได้รับเกียรติจาก
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมิสซาขอพระพระเป็นเจ้าโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนคาทอลิก

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดพิธีมิสซาขอพระพระเป็นเจ้าโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนคาทอลิก   เมื่อ 26 ก.ย. 57 ฝ่ายจิตตาภิบาลจัดพิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสปิดภาคเรียนที่ 1 สำหรับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ รองอาสนวิหารยอห์น บอสโก ราชบุรี โดยมี คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่า
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมพิเศษ ม. 1 เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ดีในการเรียนและความประพฤติที่งดงาม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรมอบรมพิเศษให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เมื่อวันที่ 1-10 กันยายน 2557 ณ หอประชุมเซนต์ปอล มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจเรียน และมีความประพฤติดี ทั้งที่บ้านและโรงเรียน สร้างโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบและพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และครูประจำชั้นโดยตรง รวมถึงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออย่างดีทั้งจากโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง โดยมีคณะผู้ให้การอบรมดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 5

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เป็นสุดยอดนักอ่าน   ประจำเดือนมิถุนายน มิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 การจัดกิจกรรม “D.R.รวมพลคนรักหนังสือ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้คุณครูและนักเรียนหันมาสนใจอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว งานห้องสมุดก็ได้ค้นหาบุคคลที่เป็นสุดยอดนักอ่าน และเพื่อเป็นการยกย่องให้บุคคลเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการอ่าน งานห้องสมุดจึงขอมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 3 ตอน 1 เน้นสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตร "การใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage"   เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ เป็นวิทยากรและทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน ในการอบรมครั้งนี้จะเป็นครูผู้สอนระดับอนุบาลซึ่งจะได้นำไปใช้ ในการพัฒนาการสอนต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา วันศุกร์ต้นเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “ส่งเสริมด้านศาสนา วันศุกร์ต้นเดือน”   สำหรับคณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งคุณครูที่เป็นคาทอลิกทุกคน จะขึ้นโบสถ์เพื่อร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโกราชบุรี และคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน เข้าหอประชุมเซนต์ปอล เพื่อฟังพระสงฆ์บรรยายธรรม โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันศุกร์ ต้นเดือน ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร พนักงาน นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีต้อนรับและแสดงความเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา   เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 โอกาสเยือนสังฆมณฑลราชบุรี โดยผู้อัญเชิญพระธาตุและรูปนักบุญ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้แทนครู ผู้แทนนักการ-พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนนักเรียนประจำ ผู้แทนสามเณร ทั้งนี้แสงถึงความร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในรั้วขาวแดงที่ไม่แบ่งแยก โดยขบวนแห่พระธาตุนักบุญทั้งสอง เริ่มจาก
อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ดรุณาเกมส์" ครั้งที่ 41

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ดรุณาเกมส์" ครั้งที่ 41   ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 โดยในวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นการเดินขบวน และจัดพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ดรุณาเกมส์" ครั้งที่ 41 ไมตรีจิต สปิริต และมิตรภาพ รวมกันเป็นหนึ่งโดยมี โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี ร่วมกันเปิดงาน อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน รวมทั้ง คณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมกันเปิดงาน ท่านสามารถติดตามภาพบรรยากาศพิธีเปิด และคลิปวีดีโอพิธีเปิดงานได้ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ แก่ครูและนักเรียนทุกคน
อ่านเพิ่มเติม...

เด็กดรุณาราชบุรีคว้ารางวัล The Outstanding Scientific Application Award ที่ไต้หวัน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี" ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ทีม Daruna Green PP2 ได้รับรางวัล The Outstanding Scientific Application Award จากการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทน World Green Mech Contest 2014 ซึ่งจัดโดย World Forum for GreenMech Promotion เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ National Taiwan Normal University,Chew's Culture Foundation กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีม Daruna Green PP2 ประกอบด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 64"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 64" ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 โดยทีมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์พลังงานสะอาด ระดับประเทศ และทีมระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวัน ได้รับรางวัล The Outstanding Scientific Application Award ร่วมแสดงผลงาน ทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 64 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีร่วมชมนิทรรศการ
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 2 ตอน 2 การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 2   การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากร และทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่จัดอบรมตอนที่ 1 ทำให้ครูสามารถสื่อสารออนไลน์ได้อย่างดีแล้วนั้น สำหรับในตอนที่ 2
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 33

Daruna Breaking News : เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร   เรียน คุณครูทราบ บัดนี้ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร ได้โอนเข้าบัญชีคุณครู ขอให้นําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรท่านที่ฝ่ายการเงิน
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนหลังกลางภาค   วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1   วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2557
Daruna Breaking News : รับสมัครนักเรียนโครงการ Green Mech   เชิญนักเรียนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน Green Mech สมัครได้ที่ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ ห้อง Creative Classroom
Daruna Breaking News : เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทราบ   วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 ห้องธุรการ การเงิน ทะเบียน อาคาร 1 จะปิดทําการชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดําเนินการปรับปรุงทาสีห้องให ม่ หากมีธุระเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายธุรการ การเงิน ทะเบียน
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom