Saturday, 19 August 2017
+++++ Daruna Express NEWS : ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต คณะครู บุคลากรด้านการศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ 30 วัน ครูแต่งกายชุดดำสุภาพ เสื้อคอปก+กางเกง หรือกระโปรง รองเท้าคัชชู หลังจาก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน วันจันทร์ ครูชาย เสื้อสีดำคอปก กางเกง ครูหญิง เสื้อสีดำคอปก กระโปรง / วันอังคาร - พฤหัส ใส่เครื่องแบบครู ติดริบบิ้นสีดำ (ลูกเสือแต่งเครื่องแบบตามวัน/ วันศุกร์ เสื้อยืดคอปก (รร.แจก) + กางเกงสแลคดำ +++++ Daruna Express NEWS : ประกาศ สหการแจ้งปิดการจำหน่ายสินค้า เวลา 07.45 - 08.20 น. เวลา 09.55 - 10.20 น. เวลา 12.10 -12.30 น. และเวลา 14.40 - 14.50 น.
A+ R A-

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

  • Published: Wednesday, 22 February 2017 08:48
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 186

 

 

                วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน

ของทุกปีสืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั้งในด้านวิกฤตการณ์เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรดิน

วิกฤตการณ์ทรัพยากรน้ำ วิกฤตการณ์เกี่ยวกับแร่และพลังงาน

 

 

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมละคร “ปลูกป่าในใจคน สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เป็นส่วนหนึ่ง

ที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมมุ่งให้โรงเรียนดรุณาราชบุรี ชุมชนของตนเองตลอดจนประเทศชาติของเรามีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่

มากยิ่งขึ้น  วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

               

 

 

 

**หมายเหตุ

นักแสดง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 20 คน

สถานที่จัดกิจกรรม เวทีโรงอาหาร อาคาร 1

ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 12.20 - 12.40 น.

รูปแบบกิจกรรม แสดงละครและให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามชิงรางวัล

  


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ   (รายงาน)  , นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)