Saturday, 19 August 2017
+++++ Daruna Express NEWS : ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต คณะครู บุคลากรด้านการศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ 30 วัน ครูแต่งกายชุดดำสุภาพ เสื้อคอปก+กางเกง หรือกระโปรง รองเท้าคัชชู หลังจาก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน วันจันทร์ ครูชาย เสื้อสีดำคอปก กางเกง ครูหญิง เสื้อสีดำคอปก กระโปรง / วันอังคาร - พฤหัส ใส่เครื่องแบบครู ติดริบบิ้นสีดำ (ลูกเสือแต่งเครื่องแบบตามวัน/ วันศุกร์ เสื้อยืดคอปก (รร.แจก) + กางเกงสแลคดำ +++++ Daruna Express NEWS : ประกาศ สหการแจ้งปิดการจำหน่ายสินค้า เวลา 07.45 - 08.20 น. เวลา 09.55 - 10.20 น. เวลา 12.10 -12.30 น. และเวลา 14.40 - 14.50 น.
A+ R A-

การรณรงค์งดสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2560

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 522

 

 

 

 โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่เนื่องในวัดงดสูบบุหรี่โลก โดยบาทหลวง ดร. จำเนียร  จิตเสรีวงศ์  

เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมตัดทำลายบุหรี่ เพื่อเน้นย้ำว่าบุหรี่นั้นเป็ยภัยต่อคนรอบข้างในสังคมอย่างมาก และกลุ่มตัวแทนนักเรียนได้

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องกำกับดูแล

นักเรียน และมีการอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยของสิ่งเสพติดทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง  เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560  

ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development) 

 

 

    
 
 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,)   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)