Friday, 14 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

กิจกรรมค้นหาความจริงจากสารานุกรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

  • Published: Monday, 26 February 2018 13:12
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 527

   

   

 

เนื่องด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม ค้นหาความจริงจากสารานุกรม เพื่อให้นักเรียนมาเข้าใช้บริการห้องสมุด

และได้รับความรู้ที่ได้จากการอ่าน รู้จักค้นคว้าจากสารานุกรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงมีการให้นักเรียนได้ร่วม

ตอบคำถาม คนที่ตอบคำถามได้ถูกต้องที่สุดจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 

2561 มีดังนี้

เด็กหญิงเบญญาภา สุกแดง   นักเรียนชั้น ป.3/6

เด็กหญิงปาลิกา อิ้วบาง        นักเรียนชั้น ป.3/6

เด็กหญิงปริยาภัทร สาดะระ    นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงกุลณัฐ สนวัตร         นักเรียนชั้น ป.6/6

เด็กหญิงธนิดา เนื้อเกลี้ยง      นักเรียนชั้น ป.6/6

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)