Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19

  • Published: Tuesday, 09 January 2018 09:27
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 545

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19 ถ้วยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 มีนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่เข้าร่วมแข่งขันดังนี้

1. เด็กหญิงศศิธร ไล้เลิศ

2. เด็กหญิงแพรวนภา เหมาะสมัย

3. เด็กชายภูดิศ จิรวัฒนานุกูล

4. เด็กชายธนกร มุขโต

5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ร้อยทา

6. เด็กหญิงชิชญา ชัยหอมหวล

 

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)