โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคม 2557 โดยเริ่มตั้งแต่อนุบาล 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 จัดทำกล้วยบวชชี ซึ่งทางแผนกฯได้เชิญวิทยากรมืออาชีพคือ คุณขวัญชนก สินทอง มาแสดงวิธีทำกล้วยบวชชี ให้น้องๆอนุบาล 1 ได้ชมและได้รับประทาน โดยรายละเอียดของกิจกรรมมีดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ Very good ประจำเดือนกรกฎาคม (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล มอบรางวัลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ Very good โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในแผนกอนุบาลในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษดังนี้ ระดับอนุบาล 1 จาก 2 คาบเรียนใน 1 สัปดาห์ เป็น 5 คาบเรียน/สัปดาห์ อนุบาล 2 จาก 4 คาบ/สัปดาห์ เป็น 5 คาบ/สัปดาห์ และครูผู้สอนได้ตกลงกันจัดรางวัลให้กับเด็กที่ได้ผลการเรียน Very good ในแต่ละรอบเดือน จะมอบรางวัลให้แก่ทุกห้องเรียนในแต่ละระดับ ดังนั้น ได้มีการมอบตั้งแต่วันที่
อ่านเพิ่มเติม...

อำลานักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม อำลานักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งมาทำการฝึกเป็นครูพี่เลี้ยง ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 13 คน และทางแผนกอนุบาล ได้จัดพิธีอำลาเล็กๆน้อยๆ ในเช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2557 โดยตัวแทนผู้บริหารมอบของที่ระลึกให้ บรรยากาศของกิจกรรมต่างเต็มไปด้วยทั้งรอยยิ้มและความรู้สึกอบอุ่น ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ด้วยการส่งนักศึกษาของท่านมาฝึกสอนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีแห่งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลวาดภาพ ระบายสี ตามจินตนาการ (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม มอบรางวัลให้แก่นักเรียนระดับบริบาลและอนุบาล 1 ที่ตั้งใจวาดภาพ ระบายสี ตามจินตนาการได้อย่างดี สะอาดเรียบร้อย ไม่ออกนอกกรอบ ตลอดมาตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ดังมีรายนามต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาราชบุรีคว้าแชมป์ประเทศไทยสองระดับ Thailand Green Mech Contest 2014

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ส่งทีมออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทน เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2014 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน การออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทนนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ทฤษฎีต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ นำมาประยุกต์ตามกระบวนการ เทคโนโลยี คิดค้นทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆให้ทำงานตามโจทย์ที่กำหนด นักเรียนจะได้คิดจริงทำจริงตามความสัมพันธ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดผลการแข่งขันดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 2 ตอน 1 เน้นสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ เป็นวิทยากรและทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีมีนโยบายมุ่งเน้น ในการนำไอซีทีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อการสื่อสารในองค์กร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ เป็นอย่างดีจึงมีการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการอบรมอย่างดีเยี่ยม
อ่านเพิ่มเติม...

แข่งขันฟุตบอล 7 คน ใช้กีฬาเป็นสื่อ ห่างไกลยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน(ระดับช่วงชั้น) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้สื่อกีฬาเป็นสื่อ และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา พัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในครั้งนี้ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการ แผนกมัธยม ให้เกียรติมอบรางวัล โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 56 ทีม มีผลการแข่งขันดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

เด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญมอบเงินให้กับบ้านสิทธิดา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
จากการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีโครงการเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ   โดยการคัดแยกขวดพลาสติก ขวดน้ำที่นักเรียนใช้ดื่มน้ำแล้วใส่กล่องบุญ ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและและเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มอบเงิน จำนวน 20,000.- บาท ให้กับบ้านสิทธิดา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการ แผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี พร้อมตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย เป็นผู้มอบและบาทหลวงวุฒิกรณ์ พันธุ์ยิ่งยก ผู้อำนวยการบ้านสิทธิดา เป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้บาทหลวงวุฒิกรณ์ พันธุ์ยิ่งยก ได้ให้โอวาทและแบ่งบันเกี่ยวกับการเปิดใจรับโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตเรา นอกจากนี้ยังได้รับการเปิดเผยจากบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรีว่า 
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 100 คน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 น. ณ อาคารโดม สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวพันรวี โลกวิทย์ และนางสาวสุภาวดี สวัสดี ครูประจำชั้น ดูแลนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม...

ส่งความสุขโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ตัวเเทนคณะผู้บริหาร ครูเเละนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี   ร่วมส่งความสุขโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล ณ บ้านพักพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี ท่านเป็นผู้บุกเบิกการสร้างโรงเรียนต่างๆในสังฆมณฑลราชบุรีเพื่อเป็นสถานที่อบรมสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม เเละเป็นบุคคลที่ดีในสังคม ด้วยความกตัญญูนี้ตัวเเทนนักเรียนจึงได้ร่วมร้องเพลงเเละมอบกระเช้าของขวัญเเด่คุณพ่อ เป็นการสร้างความสุขเเละให้กำลังใจเเด่คุณพ่อด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

การจัดมุมบทบาทสมมุติ ในชั้นเรียน (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดการปรับปรุงการจัดมุมต่างๆในห้องเรียน   โดยมีการเปลี่ยนมุมบทบาทสมมุติทุก 2 สัปดาห์ ซึ่งมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่เก็บภาพ และบันทึกผลงานที่ครูได้จัดไว้ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นผลงานของครูแต่ละท่าน เมื่อสิ้นภาคเรียนการศึกษา ในการนี้ ทางโรงเรียนได้สนับสนุนปัจจัยให้กับครูประจำชั้นทุกห้องเรียนเพื่อจัดมุมบทบาทสมมุติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ภาพเหล่านี้คือตัวอย่างห้องเรียนที่จัดมุมบทบาทสมมุติตั้งแต่อนุบาล 1- 3
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 1 ตอน 1 เน้นสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ เป็นวิทยากรและทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีมีนโยบายมุ่งเน้น ในการนำไอซีทีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อการสื่อสารในองค์กร ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้ เป็นอย่างดีจึงมีการอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นแรก โดยเป็นการสมัครใจของครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการอบรมอย่างดีเยี่ยม
อ่านเพิ่มเติม...

แนะนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธภาพ (EM) แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธภาพ (EM) เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โดยเด็กๆในโรงเรียน เพื่อให้เด็กอนุบาล ได้รู้จัก จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัว และในชุมชนที่ตนสังกัดอยู่ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูพงษ์พัฒน์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่แผนกมัธยม และนักเรียนอีก 4 คน ชั้นมัธยม 6 = 2 คน ม.3 = 1 คน และ ม.2 = 1 คน มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการหมัก  จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ให้กับน้องๆอนุบาล
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมในชั้นเรียนในปัจจุบัน ของแผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2557 แผนกอนุบาลของโรงเรียนดรุณาราชบุรี  ได้มีการปรับปรุงการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียนให้มีหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากการอ่าน เขียน และทำเลข เช่นมีการเล่นสีน้ำอย่างหลากหลาย วาดภาพ ระบายสี การตัดกระดาษ การนำกระดาษที่ตัดแล้ว มาปะเป็นรูปต่างๆ การตัดปะ บทบาทสมมุติ เกมการศึกษา เข่นการตัดต่อภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการทดลองวิทยาศาสตร์ทุกสัปดาห์ เช่นการชิมรสชาติของผลไม้ เหล่านี้เป็นต้น ยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้ลงในภาพนี้ โอกาสหน้าพบกันใหม่
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลคุณครูอนุบาล 3 ที่ดูแลการทำงานของเด็กอย่างดี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล มอบรางวัลแก่คุณครูอนุบาล 3 ที่ดูแลการทำงานของเด็กอย่างดีตั้งแต่เปิดภาคเรียน  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คุณครูอนุบาล 3 จำนวนทั้งหมด 8 ห้องเรียน ได้นำศิลปะสร้างสรรค์ และการวาดภาพตามจินตนาการของเด็กๆมาส่งให้ผู้บริหารตรวจ เมื่อตรวจแล้วพบว่า มี 2 ห้องเรียนที่เด็กทำดี สะอาด เรียบร้อย ระบายสีสวยงาม ใช้สีหลากหลาย และราบายสีให้อยู่ในกรอบ ทุกคน คือ อนุบาล 3/3 และ 3/5 ซึ่งครูประจำชั้นทั้งสองห้องคือ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 6 จาก 28

Daruna Breaking News : กิจกรรมวันพ่อ   วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ระดับประถมเวลา 8.00 น. ระดับมัธยม 8.00 น ณ เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนหลังกลางภาค   วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1   วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2557
Daruna Breaking News : รับสมัครนักเรียนโครงการ Green Mech   เชิญนักเรียนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน Green Mech สมัครได้ที่ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ ห้อง Creative Classroom
Daruna Breaking News : เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทราบ   วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 ห้องธุรการ การเงิน ทะเบียน อาคาร 1 จะปิดทําการชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดําเนินการปรับปรุงทาสีห้องให ม่ หากมีธุระเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายธุรการ การเงิน ทะเบียน
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom