โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปะหัตถกรมนักเรียน ระดับประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 เครือข่ายที่ 1 ณ โรงเรียนเขาวัง (แสงช่วง สุวนิช) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ทำการแข่งขันไปแล้วเมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

เปิดงานคริสต์มาสดรุณาราชบุรียิ่งใหญ่

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานคริสต์มาส ประจำปี 2556 และในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 20.00 น. ณ โดมหน้าอาคาร 2 ได้มีพิธีเปิด โดยมี บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีและมีผู้มีเกียรติร่วมงานมากมายเช่น นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นางนางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี พลตรีสุเทพ ปริยเอกสุต เสนาธิการ กรมการทหารช่าง/นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พ.ต.อ.อนินท์ ศรีสรรพพางค์ ผกก.สภ.เมือง จ.ราชบุรี และนายสุริยา พิทูรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 และเมื่อพิธีเปิดงานเสร็จแล้วท่านผู้มีเกียรติ ได้ชมการแสดงชุดพระกุมารบังเกิด และเดินชมกิจกรรมต่างๆทั่วบริเวณงาน
อ่านเพิ่มเติม...

ครูดรุณาท่องเที่ยวเมืองเหนือ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดให้คุณครูได้ท่องเที่ยวดูงานประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25-29 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย ในการท่องเที่ยวครั้งนี้ได้ไปที่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายเช่นสวนสัตว์เชียงใหม่ น้ำพุร้อนสันกำแพง สามเหลี่ยมทองคำ ตลาดแม่สายรวมถึงตลาดท่าล้อประเทศเมียนมาร์ งานมหกรรมดอกไม้อาเซียน นอกจากเป็นการท่องเที่ยว ผักผ่อนแล้วยังถือว่าเป็นการใช้ชีวิตร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน
อ่านเพิ่มเติม...

ส่งความสุขคุณพ่อผู้อาวุโส และเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ครูสุวรรณา พิมพ์พิทักษ์ ครูกมลเนตร ใจชัย ครูกัญญา แดงบาง ได้พานักเรียนอนุบาล 15 คน เป็นซานตาคลอส 10 คน และเทวดา 5 คน ร่วมกับแผนกประถมและมัธยม อีกจำนวนหนึ่ง โดยการนำของคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร์ ไปส่งความสุข และอวยพรโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ ให้แก่พระสงฆ์ผู้อาวุโสที่บ้านพักพระสงฆ์ และต่อไปยังโรงพยาบาลราชบุรี ร่วมกับคุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการ และผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เข้าร่วมในโครงการด้วย ถือเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมในกิจกรรมการแบ่งปันความสุขให้กับคนเจ็บป่วยในปีนี้ และผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้บริจาคของขวัญที่นำไปให้คนป่วยอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา เรื่องก๋วยเตี๋ยว

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ครูน้อมจิต สีมาวงศ์ และครูลำพึง นงค์รัก ได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 และ 3/2 โดยมีนักศึกษาฝึกสอนคือนางสาวกมลชนก สวัสดี และนางสาวขวัญเรือน ดวงแย้ม เป็นผู้ช่วยดูแลเด็กในการไปทัศนศึกษาดูวิธีการทำก๋วยเตี๋ยว การทำก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก มีวิธีการทำดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การสอนและทัศนศึกษาของ Project Approach เรื่องกล้วยไม้ของอนุบาล 3/2

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 4 -29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach และห้องอนุบาล 3/2 ซึ่งมีครูวาสนา เนตรวิจิตร เป็นครูประจำชั้น และมีนักศึกษาฝึกสอนคือนางสาวขนิษฐา แก้วงาม เป็นครูผู้ช่วย จัดการเรียนการสอนในเรื่องการเลี้ยงกล้วยไม้ และการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ได้พานักเรียนไปดูสวนกล้วยไม้ จริงๆที่สวนของคุณบุญยรักษ์ เจริญวงษา เด็กๆได้เรียนรู้และสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้ให้ได้ดอกสวยงาม และสามารถจำหน่ายต่างประเทศได้ราคางามๆอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

งานเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์วันคริสต์มาสประจำปี 2556 แด่คุณครูทุกท่าน ณ โดมหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์ เมื่อเช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2556  ซึ่งมีกิจกรรมจับรางวัลเพื่อเป็นการส่งมอบความสุขแก่คณาจารย์ พนักงาน ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีทุกคน ภายในงานมีการแสดงจากคุณครูแต่ละแผนก ทั้งคุณครูอนุบาล คุณครูประถม คุณครูมัธยม และคุณครูต่างประเทศ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานและอบอุ่น
อ่านเพิ่มเติม...

ฉลองคริสต์มาสประจำปี 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสประจำปี 2556 "Merry Christmas and Happy New Year 2014" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2556  ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย พิธีส่งมอบความสุขผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน  นักเรียนทานเลี้ยงสังสรรค์บนห้องเรียน กิจกรรมสอยดาวมีรางวัลใหญ่มากมายเช่นรถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ iPad Mini จักรยาน และอื่นๆอีกมากมาย ชิงชนะเลิศฟุตบอล 7 คน ดรุณาราชบุรีคริสต์มาสคัพ ครั้งที่ 15 การแข่งขันบาสเกตบอล การแสดงดนตรีของนักเรียนมัธยมปลาย การออกร้านของนักเรียนมัธยมปลาย การแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและระดับประถม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การฉลองคริสต์มาสในปีนี้เป็นการแสดงออกถึงความรัก การเสียสละ  และแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นอย่างแท้จริง
อ่านเพิ่มเติม...

คว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล 7 คน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ รองอธิการแผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอล 7 คน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 สืบเนื่องจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้ารวามแข่งขันฟุตบอล 7 คน วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม และทีมโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับถ้วยรางวัลดังกล่าวโดยมีนายสหรัฐ เนียมซุ่น เป็นกัปตันทีม และฝึกซ้อมโดยคุณครูคุณครูไชยา สุวรรณประภา
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการแสดงละครเนื่องในวันคริสต์มาส

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม การแสดงละคร เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ในรอบระดับชั้นประถมศึกษา โดยผู้แสดงเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และกิจกรรมการตอบปัญหาต่างๆมากมาย กิจกรรมนี้จัดเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ณ หอประชุม David Room ภายในงานได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ รองอธิการแผนกมัธยม บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ รองอธิการแผนกนักเรียนประจำโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในงาน
อ่านเพิ่มเติม...

การประกวดวาดภาพระบายสี "วันคริสต์มาส 2013"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ในระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยใช้สีไม้,สีชอล์ค,สีไม้ + ชอล์ค ในการทำผลงาน ผลงานทั้งหมดได้ถูกจัดแสดงบริเวณหน้าห้องศิลปะประถม เมื่อวันที่ 18-20 ธ.ค. จัดแสดงผลงานและฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี โดยคุณครูประนอม ไชยอ่อน
อ่านเพิ่มเติม...

จัดทำหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม. 1 - ม.6

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย นายสมพร โพธิ์อยู่ นายกสมาคม และผศ.ดร. ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล จัดทำหลักสูตรวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม. 1 - ม.6 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบเนื่องจากการลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ทางวิชาการ และมีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการออกแบบและเทคโนโลยีร่วมกัน และพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา เปิดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษด้านไอซีที วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (ICT&STEM) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 28

Daruna Breaking News : รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ตอน 1   ขอเชิญคุณครูระดับอนุบาล ประถม มัธยม ที่สนใจอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage สมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 รับจำนวน 40 คนเท่านั้น อบรมในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : นักเรียน ICTA ประชุมพร้อมกัน   เชิญนักเรียนโครงการ ICTA ประชุมพร้อมกันในการเตรียมงานการแข่งขันและจัดทำเว็บบล็อก วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.20 - 12.50 น. ณ ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News :   
   
Daruna Breaking News :   
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจจุบัน (หน้าเลขที่ บ/ช ที่) - สําเนาทะเบียนสมรส - สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom