โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

มหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ชมรมคนรักฟัน จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7   ตอน “มหกรรมรวมพลคนรักฟัน” ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรีโดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีนําโดย คุณครูสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการเดินขบวนพาเหรด ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันในวัยต่าง ๆ กิจกรรมบนเวที , การจัดนิทรรศการ ของอสม. แต่ละตําบล นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557   ณ หอประชุม St.Paul ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อปลูกฝังให้เป็นคนดี ภายในกิจกรรมมีการนิมนต์พระอาจารย์ เพื่อมาให้การอบรมแก่เด็กนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และสาระธรรมต่างๆมากมาย
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557   ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุม St.Paul เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบแนวทาง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองและแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายที่สอดคล้องกับการเปิดประตูสู่อาเซียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ โดยในการประชุมครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557   ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบแนวทาง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม เป็นประธานเปิดงานในพิธี กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายที่สอดคล้องกับการเปิดประตู่สู่อาเซียน และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการประชุมครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครูเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 มุ่งเน้น คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องจริยศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี หลวงบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้กล่าวต้อนรับและมอบนโยบาย การจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้กับคณะครู ในการอบรมครูเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 สำหรับการอบรมรมครูเข้าใหม่ในครั้งนี้ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ รองอธิการแผนกนักเรียนประจำ / บุคลากร ได้เปิดเผยว่าเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ และ
อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งสภานักเรียน (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน   โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้ 1. เด็กชายอธิบดี ยิ่งงามแก้ว ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน 2. เด็กหญิงพิชญาภา จักรเพชร ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการอีก 18 คน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปจนจบปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรม “พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน”   เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี ในช่วงเช้าเป็นพิธีมิสซาสำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธานในพิธี และช่วงเย็นเป็นพิธีมิสซาสำหรับคณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด และบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ
อ่านเพิ่มเติม...

ครูใหม่ ครูอาสาสมัคร นักศึกษาฝึกสอน (ภาษาจีน)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ Hanban ส่งครูอาสามัครจีนรุ่นที่ 13เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจำนวน 5 คน ให้กับทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ทั้งนี้ ที่ทำการมหาวิทยาลัยจีน ประจำประเทศไทย ได้กำหนดให้นักศึกษาจีนมาฝึกสอนตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน (1 เทอม) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึงโดยประมาณวันที่ 25 กันยายน 2557 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 คน และทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งนักศึกษาฝึกสอน สาขาการสอนภาษาจีน จำนวน 5 คน ให้กับทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ด้วยเช่นกัน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กรรมการตัดสิน "ฉะเชิงเทรา Green Mech Contest 2014"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสิน การแข่งขันนวัตกรรมสะอาด "ฉะเชิงเทรา Green Mech Contest 2014" เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนสรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เนื่องด้วยบริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขัน นวัตกรรมสะอาดดีเด่น ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ รู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทน  เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันระดับประเทศ และยังมีการส่งเสริมครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ทักษะในการพัฒนาผู้เรียนและเป็นกรรมการตัดสินเพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 (มัธยมศึกษา)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยมจัดกิจกรรม   วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงไพศาล ยอแซพ เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม เมื่อวันที่ 26 พ.ค.(ระดับชั้น ม.4-6) ณ หน้าอาคาร 2 และวันที่ 27 พ.ค.ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม(ระดับชั้น ม.1-3) ณ หน้าอาคาร 6
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 เน้นนโยบายสู่อาเซียนและศตวรรษที่ 21

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ม.4   จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบแนวทาง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในปีการศึกษา 2557 รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ โดยในการประชุมครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2557 ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง   ณ เวทีสร้างสรรค์ อาคาร 6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทั้งนี้มีกิจกรรมการแสดงร้องเพลงและรำพัดประกอบ โดยครูฝึกสอนจากมหาวิทยาลัย ยูนาน ประเทศจีน และการแสดงละครสั้น “บ๊ะจ่าง” จากนักเรียนชั้น ม.5/2 โดยเทศกาลนี้มีความสำคัญดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 33

Daruna Breaking News : เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร   เรียน คุณครูทราบ บัดนี้ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร ได้โอนเข้าบัญชีคุณครู ขอให้นําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรท่านที่ฝ่ายการเงิน
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนหลังกลางภาค   วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1   วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2557
Daruna Breaking News : รับสมัครนักเรียนโครงการ Green Mech   เชิญนักเรียนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน Green Mech สมัครได้ที่ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ ห้อง Creative Classroom
Daruna Breaking News : เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทราบ   วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 ห้องธุรการ การเงิน ทะเบียน อาคาร 1 จะปิดทําการชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดําเนินการปรับปรุงทาสีห้องให ม่ หากมีธุระเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายธุรการ การเงิน ทะเบียน
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom