Wednesday, 15 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรียนรู้การฝึกเชิดหุ่นละครเล็ก

 

การแสดงหุ่นละครเล็ก 

นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

กิจกรรมการเรียนรู้การฝึกเชิดหุ่นละครเล็กเบื้องต้นเป็นองค์ความรู้

สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาไทย โดยมีการสาธิตการเชิดหุ่นละครเล็ก

พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของหุ่นไทย 

รับชมการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

----------------*************************--------------

 

 

    

 

        

 


ภาพข่าว , รายงาน