Tuesday, 14 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

62 ปี สถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี

  

  วันสถาปนา ปีที่ 62

ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

(พ.ศ.2500-2562)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา


เมื่อวันที่ ‎28 ‎มิถุนายน ‎2562

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีครบรอบปีที่ 62 “สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข”

  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ระลึกถึงคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต

  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี  และระลึกคุณบรรดาผู้บริหาร ครู บุคลากร ศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ที่มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาของ

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา "คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข "

โดยมี บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ-อธิการ  เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการ

ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอนุบาล คณะกรรมบริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วม

 

  

 

    

 

 

 


ภาพข่าว