Thursday, 29 July 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่1/2562

 

 

  วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา


เมื่อวันที่ ‎23 ‎พฤษภาคม ‎2562

 

โดยมี บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ-อธิการ  บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการ

ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนทุกระดับชั้น

ร่วมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพลงหนึ่งเดียวใจเดียว

 

      

 

   

 


ภาพข่าว