Monday, 06 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

ครูดรุณาราชบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ

 

 

การฝึกอบรมหลักสูตรศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จGTO Academy ให้บุคลากร ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2562

ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  

 

 

 

   

 


ภาพข่าว