Tuesday, 26 October 2021
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 45 "ดรุณาสัมพันธ์ "

   

 

 

                                                     

 

 

 

 


ภาพข่าว  ทีมงานดรุณาราชบุรี  (ถ่ายภาพ)

 


  


ภาพข่าว  ทีมงานดรุณาราชบุรี  (ถ่ายภาพ)

 


  

รูปเพิ่มเติม "ทุกแผนก" ดูได้ที่นี่  

https://www.facebook.com/pg/Darunaratchaburi/photos/?tab=albums