Thursday, 09 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

สร้างเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูง

  • Published: Thursday, 24 November 2016 09:29
  • Hits: 1398

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ และบันทึกวีดิโอ

สำหรับครู และนักเรียนห้องเรียนศักยภาพไอซีทีที่สนใจในการถ่ายภาพ ทั้งในการฝึกภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติจริง

 

 

โดยมีพี่จุ๊ นายเชฏฐ์ สุจิรพงษ์  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทำสื่อโฆษณา ได้แนะนำอุปกรณ์ต่าง ๆ สอนเทคนิคการบิน

ข้อปฏิบัติต่างๆที่จำเป็น  เป็นประโยชน์ให้กับครู และนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


 


ภาพข่าว 

นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน/ถ่ายภาพ)