Monday, 06 July 2020
>>> โลกก้าวหน้า...ดรุณาก้าวไกล ก้าวไปพร้อมกับดรุณาฯ สร้างภูมิปัญญาให้เด็ก...คิดดี คิดได้ คิดเป็น คิดพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน <<<

น้อมใจจัดทำ “ริบบิ้นสีดำ” แจกจ่ายเพื่อติดไว้อาลัย

  • Published: Thursday, 03 November 2016 14:53
  • Hits: 1310

 

 

ครู นักเรียน น้อมใจจัดทำริบบิ้นสีดำ แจกจ่ายเพื่อติดไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มอบให้กับจังหวัดราชบุรีผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดย ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

และทำแจกให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ท่านใดที่สนใจมารับริบบิ้นสีดำ ได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน

อาคาร 1 โรงเรียนดรุณาราชบุรี


ภาพข่าว 

นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)