Sunday, 26 May 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 904

 

 

 

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรี การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน การสอนแบบ ( Problem-based Learning and Project-based Learning ) แนวทางการจัดกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ ดร.เจนศึก  

โพธิศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน ม.รามคำแหง จัดโดยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนา

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาน 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ ) นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)