Saturday, 19 August 2017
+++++ Daruna Express NEWS : ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต คณะครู บุคลากรด้านการศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ 30 วัน ครูแต่งกายชุดดำสุภาพ เสื้อคอปก+กางเกง หรือกระโปรง รองเท้าคัชชู หลังจาก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน วันจันทร์ ครูชาย เสื้อสีดำคอปก กางเกง ครูหญิง เสื้อสีดำคอปก กระโปรง / วันอังคาร - พฤหัส ใส่เครื่องแบบครู ติดริบบิ้นสีดำ (ลูกเสือแต่งเครื่องแบบตามวัน/ วันศุกร์ เสื้อยืดคอปก (รร.แจก) + กางเกงสแลคดำ +++++ Daruna Express NEWS : ประกาศ สหการแจ้งปิดการจำหน่ายสินค้า เวลา 07.45 - 08.20 น. เวลา 09.55 - 10.20 น. เวลา 12.10 -12.30 น. และเวลา 14.40 - 14.50 น.
A+ R A-

การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 394

 

 

 

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรี การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียน การสอนแบบ ( Problem-based Learning and Project-based Learning ) แนวทางการจัดกิจกรรม

เชิงปฏิบัติการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ ดร.เจนศึก  

โพธิศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน ม.รามคำแหง จัดโดยสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ร่วมกับคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนา

ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาน 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ ) นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ)