Saturday, 16 December 2017
---------"เปิดเรียน" ภาคเรียนที่ 2/2560 : ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสู่โรงเรียนดรุณาราชบุรี -------- -------โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี (รายได้สมทบทุนกองทุนคาเร็ตโต : ช่วยเหลืิอเด็กยากจน) จัดกิจกรรมวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 18.00 -21.30 น. -------
A+ R A-

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ระดับปฐมวัย

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 315

 

 

 

 คณะโรงเรียนดรุณาราชบุรีระดับปฐมวัยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

และการประเมินเด็กตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับปฐมวัย โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรบในครั้งนี้ คือ

นายมาโนช จันทร์แจ่ม จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการประสาน

งานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครู

โรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

       

 


  

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,ถ่ายภาพ )