Sunday, 26 May 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

  • Published: Monday, 19 December 2016 17:23
  • Hits: 1159

 

 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัดให้มีการประเมิน คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู

เพื่อขอรับรางวัลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559 ประเภทรางวัล
 
ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 
 
โดยมีบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธาน สำหรับผู้ที่เสนอผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกคือ นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ ครูผู้สอน
 
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี โดยมีคณะกรรมการประเมินดังต่อไปนี้
 
บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ      นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

นางวรรณวิภา สุนันธรรม                   ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน สพป.รบ.เขต 2
 
นางเมตตา เทพประทุน                    ผู้แทนโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษา
 
นางอนงค์ มหบุญพาชัย                   ผู้แทนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา
 
บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ               ผู้แทนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา
 
นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม                    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน สพป.รบ.1
 
นางนฉัตร์ชญาน์ แย้มศรีบัว               ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


ภาพข่าว นายวีระพจน์  รัตนรัตน์  (รายงาน) ,นายธีระพล พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)