Sunday, 26 May 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

DR รวมพลคนรักหนังสือปีที่ 7 คณาจารย์แผนกประถม

  • Published: Wednesday, 14 September 2016 09:05
  • Hits: 1152

 

 

ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม   “ D.R.  รวมพลคนรักหนังสือ”  ขึ้นเป็นปีที่ 7  เพื่อให้คณะครูมาเข้าใช้บริการห้องสมุดและเป็นแบบอย่างแก่นักเรียนให้มีนิสัย

รักการอ่านมากขึ้น  จึงมีการให้คณะครูอ่านหนังสือที่ตนชื่นชอบและทำการจดบันทึก  คนที่เขียนได้ประทับใจจะได้รับเกียรติบัตรให้เป็นสุดยอดนักอ่านประจำเดือนนั้น

 

ในการนี้ ได้ทำการมอบเกียรติบัตรคุณครูสุดยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2559  เมื่อวันที่   12  กันยายน 2559 

มอบโดยบาทหลวง สมเกียรติ  จูรอด  รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตามลำดับ ดังนี้

 

1.  คุณครูนราภรณ์ จุลลาย                ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถม

 

2.  คุณครูวันเพ็ญ ท้าวขุนราชา                    ครูธุรการวิชาการ

 

3.  คุณครูแน่งน้อย ทองอำไพ                     ครูธุรการวิชาการ

 

4.  คุณครูวรารินทร์ เผือกหอม                       ครูสายชั้น ป.1

 

5.  คุณครูพูลสิน จำปารัตน์                           ครูสายชั้น ป.2

 

6.  คุณครูกัลยา ริ้วทอง                               ครูสายชั้น ป.2

 

7.  คุณครูสุนันท์ จิตอร่าม                            ครูสายชั้น ป.4

 

  8.  คุณครูรุ่งนภา มอทิพย์                      ครูสายชั้น ป.4

 

  9.  คุณครูนฤมล เจิมนาค                       ครูสายชั้น ป.4

 

  10.  คุณครูสุขดี กรินทรากุล                   ครูสายชั้น ป.4

 

  11.  คุณครูชนิตา ปันธิโก                      ครูสายชั้น ป.5

 

  12.  คุณครูสุดศิริ จันทรสารี                    ครูสายชั้น ป.6

 

  13.  คุณครูปราณี อินทวงศ์                    ครูสายชั้น ป.6

                                                   

 

 

 


ภาพข่าว  นางนรินทร์พร รอดสุภา  (รายงาน),นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)