Tuesday, 16 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

  • Published: Wednesday, 07 September 2016 11:19
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 969

 

 

บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียน และตัวแทนครูแผนกประถมศึกษา  แผนกมัธยมศึกษาจำนวน  ๗ คน  ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

ครั้งที่ ๘  “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารอิมแพ็คฟอร์รั่ม (ฮอลล์ ๙)  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

 

 

ผู้ร่วมสมัชชานำความรู้ในการพัฒนาการสร้างเสริมคุณธรรมในโรงเรียน “เด็กดี สร้างได้ ง่ายนิดเดียว” โดยเฉพาะหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว คือ

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” การพัฒนาคุณธรรมในแต่ละช่วงวัย เช่น อนุบาล ครูนำนักเรียนปฏิบัติ การเล่านิทานคุณธรรม ประถม ครูเป็นแบบอย่าง  

และร่วมปฏิบัติกับนักเรียนมัธยมศึกษา เน้นการปฏิบัติ จิตอาสา  ให้นักเรียนแสดงความคิด ลงมือทำ เพื่อเห็นคุณค่า สร้างเสริมกิจกรรม

“ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กรักเพื่อน”

 

ดรุณาราชบุรีให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาแห่งความดีเทิดไท้องค์ราชัน (ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี)

และจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักการศึกษาคาทอลิก


ภาพข่าว