Sunday, 26 May 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ประชุมปฏิบัติการเตรียมหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย

  • Published: Monday, 15 August 2016 17:00
  • Hits: 1209

08/15/2016 :: 16:53:40 น.

 

ครูแผนกอนุบาล ๕ คน ร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยดรุณาราชบุรี ให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัย

(ฉบับใหม่) กับศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

การประชุมปฏิบัติการนี้สืบต่อเนื่องจาการอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ..(ฉบับใหม่)สู่หลักสูตรสถานศึกษา” ของฝ่ายการศึกษา

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์อบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

            ความรู้จากการประชุมปฏิบัติการนำสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันและเตรียมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในอนาคต


ภาพข่าวกิจกรรม

นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน)