Sunday, 26 May 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ร่วมเทิดเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  • Published: Monday, 15 August 2016 16:24
  • Hits: 1485

08/15/2016 :: 16:10:58 น.

 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาแผนกมัธยมร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถร่วมกับจังหวัดราชบุรี  ได้แก่

การร่วมอัญเชิญเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารโรงยิมเนเซียม ราชบุรี

 

 

นางนฉัตร์ชญาน์  แย้มศรีบัว เป็นผู้ถวายเครื่องราชสักการะ นางสาวธีรตา  ขันแก้ว   นางสาวกชกร  ค่ายหนองสวง  เป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชสักการะ

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นสถานที่ตั้งขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ และวงดุริยางค์โรงเรียนดรุณาราชบุรีร่วมนำขบวน  ผู้ร่วมกิจกรรมเดินอัญเชิญ

เครื่องราชสักการะ  โรงเรียนดรุณาราชบุรีให้ความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

 

 


ภาพข่าวกิจกรรม  แผนกมัธยม

นางสาวกิ่งกาญจน์  จำเริญ  (รายงาน) ,นายประสิทธิชัย  คุณธร ,นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ) ภาพถ่ายเพิ่มเติม