ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ "นาคประสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11"

   

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ "นาคประสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11"

ชิงถ้วยนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดโดยโรงเรียนนาคประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียน

นาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

1. รุ่นอายุ 7 ปี(ชาย) 

   - เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

2. รุ่นอายุ 9 ปี(ชาย)

   - เด็กชายอธิป ศรีมะโน ได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน

3. รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย)

   - เด็กชายปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาทร ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง

   - เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ 10 ปีอันดับที่ 7

4. รุ่นทั่วไป(ชาย)

   - เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

5. รุ่นอายุ 11 ปี(หญิง)

   - เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นอายุ 11 ปี

   อันดับที่ 6

6. รุ่นทั่วไป(หญิง)

   - นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

   - เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นทั่วไปอันดับที่ 3

  

 


ภาพข่าว  คุณครูธารสันต์ (รายงาน) , คุณครูธารสันต์ (ถ่ายภาพ)