Thursday, 27 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

  • Published: Wednesday, 20 September 2017 11:37
  • Hits: 899

 

                

 

       โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรม ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20

กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาร่วมเทศบาลเมืองราชบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

 

       laughing ขอแสดงความยินดี laughing กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2560 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2560

ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล 

 

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

 

ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ

 

winkwink ผลการแข่งขันดังนี้ laughinglaughing

       การประกวดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ

               1. เด็กหญิงรัตนาสิริ แก้วพินิจ

               2. เด็กหญิงกฤตพร รำพรรณ์

               3. เด็กหญิงพรรณปพร ขำจา

       

       การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

               1. นายณัฐพัฒน ชีพสัตยากร

                


ภาพข่าว   คุณครูธารสันต์ (รายงาน,ถ่ายภาพ)