Monday, 17 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การประกวดบรรยายธรรมและขับร้องเพลงธรรมมะเนื่องในวันวิสาขบูชา

  • Published: Thursday, 16 February 2017 11:04
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 1078

 

  

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดส่งนักเรียนในระดับประถมศึกษาเข้าแข่งขันบรรยายธรรมและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

เข้าแข่งขันขับร้องเพลงธรรมะเนื่องในวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช 2560 ระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬา

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

“การประกวดบรรยายธรรมในระดับประถมศึกษา”

            เด็กหญิงปรียานุช  มณีโชติ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

คุณครูฝึกซ้อม : นางกรกัญญา โชว์ปัญญา 

 

“การประกวดขับร้องเพลงธรรมมะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

            นางสาวศิริลักษณ์ สมบัติธนกุล  ได้รางวัลชนะเลิศ

      กำหนดรับโล่รางวัล ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และ รอบันทึกเทปเพลงธรรมมะของกรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

แห่งประเทศไทยในลำดับต่อไป

คุณครูฝึกซ้อม :  นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้ว

 

 

 


ภาพข่าว  นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน)  นางสาวจิตราภรณ์ กอบแก้ว (ถ่ายภาพ)