ชนะเลิศการตอบปัญหาสาระความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสาระความรู้เกี่ยวกับ

พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560  ณ หอประชุมมนังคศิลา  สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 

14  มกราคม  พ.ศ.2560

 

รางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  ได้รับโล่  เกียรติบัตร และทุนการศึกษาคนละ 1000 บาท  ได้แก่
 

เด็กหญิงปานบุญญา  บำรุงราชภักดี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

เด็กหญงพรไรวินท์    มิสดีย์           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ระดับประถมศึกษา  ได้รับโล่  เกียรติบัตร และทุนการศึกษาคนละ 800 บาท  ได้แก่
 

เด็กหญิงกานต์ธิดา    เอื้อประเสริฐ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

เด็กหญิงพัทธนันท์    นาคสวาท       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

 

 

 

ฝึกซ้อมโดย    คุณครูกรกัญญา   โชว์ปัญญา  
 
คุณครูสุดสิริ        จันทรสารี
 
คุณครูทิพวรรณ    แวงสูงเนิน

 


ภาพข่าว นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)