Thursday, 27 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำดรุณาราชบุรี

  • Published: Wednesday, 21 December 2016 08:09
  • Hits: 1617

 

 

 

ร่วมยินดีกับเด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี  เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม

นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ในการแข่งขันว่ายน้ำหลายรายการที่ผ่านมา ได้แก่

 

-  การแข่งขันว่ายน้ำ “นาคประสิทธิ์แชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

   วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๖๖๙ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม

 

-  เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี รุ่นอายุ ๙ ปีชาย รางวัล ๔ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๓ เหรียญทองแดง

 

-  เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ รุ่นอายุ ๑๐ ปี หญิง รางวัล ๖ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง

 

-  เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ รุ่นอายุ ๑๓ ปีชาย รางวัล ๒ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง

 

-  นางสาวหงลดา โขจุลธรรม รุ่นอายุทั่วไป รางวัล ๖ เหรียญทอง ๓ เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นทั่วไป อันดับที่ ๔

 

-  การแข่งขันว่ายน้ำ “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓” รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ๒ “กรุงเก่าเกมส์”

   วันที่ ๑๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.อยุธยา    

 
 
 
 
 

-  เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค ๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์”

  ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ กบห้าสิบเมตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ กบหนึ่งร้อยเมตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ กบสองร้อยเมตร

 

-  การแข่งขันว่ายน้ำ “กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘” รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ จ.นครปฐม

   วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี

 

-  เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๗ เข้าร่วมการแงขันกีฬานักเรียนศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๓๘

   “ยาโมเกมส์” จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศกบห้าสิบเมตร ชนะเลิศกบหนึ่งร้อยเมตร ชนะเลิศกบสองร้อยเมตร

 

 -  นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ผีเสื้อสองร้อยเมตร รองชนะเลิศอันดับ ๑ ผีเสื้อหนึ่งร้อยเมตร

 


ภาพข่าว