Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ชื่นชมความพยายามของนักฟุตบอลดรุณาราชบุรี

  • Published: Friday, 19 August 2016 13:44
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 2303

 

 

นักฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าการแข่งขันฟุตบอล ๕ คน Pattaya NNK Academy League 2016 จัดโดย  NNK Academy United

ระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม – วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม Mongo   Arena ถนนบายพาส เลี่ยงเมืองราชบุรี 

 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมแข่งขัน รุ่นอายุ ๑๐ ปี  รุ่นอายุ ๑๑ ปี และรุ่นอายุ ๑๒ ปี โดยรับรางวัล ดังนี้

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี 

                        - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นักฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี

ควบคุมทีมโดยนายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล  และนายวิฑูล  มหาทรัพย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลของนักเรียน ในส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลช่วง

หลังเลิกเรียน/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และวันเสาร์  การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตรวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ และ ๓ ของเดือน

 

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๐ ปี

 

 

1.  เด็กชายคณพศ        ลิ้นจี่

 

2.  เด็กชายรัชชานนท์    สายันต์ 

 

3.  เด็กชายอรรถวุฒิ      พิมเพราะ 

 

4.  เด็กชายปาณัทพงษ์   บึกหาญ

 

5.  เด็กชายภาวุตย์        โสภนราพงษ์

 

  6.  เด็กชายปีเฉลิม       ฤทธิมนตรี 

 

  7.  เด็กชายถิรวุฒ        แป้นห้วย  

 

  8.  เด็กชายวรกานต์     โอปัณณา

 

  9.  เด็กชายวัชรพงศ์     ศรีสวรรค์

 

 

 

ควบคุมทีมโดย  นายวิฑูล  มหาทรัพย์           

 

รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุ ๑๑ ปี

 

1.  เด็กชายไวภพ        จำปารัตน์

 

2.  เด็กชายรฐิรวัฒน์     ศิริธาร 

 

3.  เด็กชายชวนากร      กันภัย 

 

4.  เด็กชายภูเบศ        วรรณสิทธิ์

 

5.  เด็กชายธนภัทร       อ่วมสอาด

 

 

    6.  เด็กชายอมฤต       สุขงาม 

 

    7.  เด็กชายพีรณัฐ       พรมจรรย์  

 

    8.  เด็กชายเอกชยา     ด้วงทอง

 

    9.  เด็กชายภูวนัย        คล้ายสุนทร

 

    10.เด็กชายอานนท์      วิลัยเกษม

 

 

 

ควบคุมทีมโดย   นายสิทธิ์ภิพัฒน์  ริ้วเลิศศิริกุล 


ภาพข่าวกิจกรรม