Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

การเลือกตั้งคณะกรรมการ สภานักเรียน ของปีการศึกษา 2561

  • Published: Thursday, 22 February 2018 09:57
  • Hits: 1242

   

   

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ก.พ. 2561 งานสภานักเรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาล ได้จัดให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สภานักเรียน ของปีการศึกษา 2561 ขึ้น ซึ่งผลการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ทีม Twelve(12+)

โดยการนำของนางสาวกิตติพร พลับอิน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

ทั้งนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครได้มีการประชาสัมพันธ์ แถลงนโยบายต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลแก่เพื่อนๆ นักเรียน

ในการพิจารณาตัดสินใจ

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา คุณครูกิ่งกาญจน์(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)