Friday, 22 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • Published: Thursday, 22 February 2018 08:15
  • Hits: 646

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี มีวจนพิธีกรรม

การอบรมกล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา ความเป็นเพื่อน และพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา

2560 โดยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)