Friday, 22 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

รางวัลการแข่งขัน Sport Hero ประจำปี 2560

  • Published: Monday, 08 January 2018 08:41
  • Hits: 667

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน โครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดราชบุรี (Sport Hero)

ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

เด็กชายอมรเดช โพธิ์ทองสุข ตัวแทนจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี แข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ชนะเลิศ รุ่นน้ำหนัก 50 กิโลกรัม

 

เด็กชายพชรพัฒน์ แสงสร้อย ตัวแทนจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี รุ่นอายุ 13-15 ปีชาย แข่งขันกรีฑา

รายการ 100 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รายการ 200 เมตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ฝึกซ้อมโดย : หอพักนักเรียนประจำ

 


ภาพข่าว คุณครูสุจิตรา(ถ่ายภาพ), นายธารสันต์ (รายงาน)