Saturday, 19 August 2017
+++++ Daruna Express NEWS : ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต คณะครู บุคลากรด้านการศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ 30 วัน ครูแต่งกายชุดดำสุภาพ เสื้อคอปก+กางเกง หรือกระโปรง รองเท้าคัชชู หลังจาก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน วันจันทร์ ครูชาย เสื้อสีดำคอปก กางเกง ครูหญิง เสื้อสีดำคอปก กระโปรง / วันอังคาร - พฤหัส ใส่เครื่องแบบครู ติดริบบิ้นสีดำ (ลูกเสือแต่งเครื่องแบบตามวัน/ วันศุกร์ เสื้อยืดคอปก (รร.แจก) + กางเกงสแลคดำ +++++ Daruna Express NEWS : ประกาศ สหการแจ้งปิดการจำหน่ายสินค้า เวลา 07.45 - 08.20 น. เวลา 09.55 - 10.20 น. เวลา 12.10 -12.30 น. และเวลา 14.40 - 14.50 น.
A+ R A-

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

  • Published: Tuesday, 10 January 2017 09:25
  • Written by kingkan chamroen
  • Hits: 352

 

 

 

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีบาทหลวง ดร. จำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง

และนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2560  

เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

 

  
 
 
 

ภาพข่าว   นางสาวกิ่งกาญจน์ จำเริญ  (รายงาน,)   นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์ (ถ่ายภาพ)