Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัลการแข่งขัน "มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" (แผนกประถม)

  • Published: Tuesday, 27 February 2018 09:56
  • Hits: 1357

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มหกรรมดรุณา

วิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีรายการดังนี้

1.การแข่งขันหางเครื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

- เด็กหญิงมีนา เฮงสิน

- เด็กหญิงดลนภา ซิ้มอำพร

- เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์

- เด็กหญิงณัฐกฤตา อินผ่อง

- เด็กหญิงสุชานันท์ ทีตี้

- เด็กหญิงพิมวิมล ศรีวรานนท์

- เด็กหญิงปพิชญา ใคร่ครวญ

- เด็กหญิงณานิกา พุฒพิบูล

- เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์งามดี

- เด็กหญิงกนิษฐา นุชประสิทธิ์

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูกมลรัตน์ ทองเสือ

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)