Tuesday, 16 October 2018
<<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

รางวัลการแข่งขัน "มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" (แผนกประถม)

  • Published: Tuesday, 27 February 2018 09:56
  • Written by svusaymennibxlyGP
  • Hits: 877

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี มหกรรมดรุณา

วิชาการ การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีรายการดังนี้

1.การแข่งขันหางเครื่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

- เด็กหญิงมีนา เฮงสิน

- เด็กหญิงดลนภา ซิ้มอำพร

- เด็กหญิงประภัสสร วิริยินทรีย์

- เด็กหญิงณัฐกฤตา อินผ่อง

- เด็กหญิงสุชานันท์ ทีตี้

- เด็กหญิงพิมวิมล ศรีวรานนท์

- เด็กหญิงปพิชญา ใคร่ครวญ

- เด็กหญิงณานิกา พุฒพิบูล

- เด็กหญิงภัทรวดี วงศ์งามดี

- เด็กหญิงกนิษฐา นุชประสิทธิ์

ผู้ฝึกซ้อม คุณครูกมลรัตน์ ทองเสือ

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)