Saturday, 24 August 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

มอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอล บอสโก-เรืองวิทย์คัพ

  • Published: Tuesday, 27 February 2018 09:39
  • Hits: 1037

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันฟุตบอล บอสโก-เรืองวิทย์คัพ ที่สนามโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้ง 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นอายุ 11 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

- เด็กชายนิกร บุญบงกชรัตน์

- เด็กชายธีรวัฒน์ เส็งสาลี

- เด็กชายรัชชนนท์ สายันต์

- เด็กชายชัชวิชญ์ จันมูล

- เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ตนประเสริฐ

- เด็กชายปุณณวิชญ์ ขาเหล็ก

- เด็กชายเอกกมล เปลืองหนองแข้

- เด็กชายพีรวิชญ์ ท่าทราย

- เด็กชายอุกฤษฏ์ การะเกตุ

- เด็กชายธนกร ดจนไรโนช

- เด็กชายอาชวิน มาตำนาน

- เด็กชายณฐพล จรัสเอี่ยม

- เด็กชายรชตภณ ทับทิม

 

รุ่นอายุ 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

- เด็กชายณภัทร มังกรพันธุ์

- เด็กชายภูเบศ วรรณสิทธิ์

- เด็กชายอรรถวุฒิ พิมเพราะ

- เด็กชายสิรวุฒิ ยอดโอวาท

- เด็กชายวรกานต์ โจปัณณา

- เด็กชายถิรวุฒิ แป้นห้วย

- เด็กชายธัญเทพ พูนทรัพย์

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)