Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กิจกรรม Singing Contest 2018

  • Published: Friday, 23 February 2018 12:26
  • Hits: 894

   

   

 

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม Singing Contest 2018 ขึ้น

ณ เวทีหน้าอาคาร St.Peter โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นร้องเพลงสากลประกวด

สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)