Friday, 22 June 2018
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล/ ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา <<<<<---------->>>>> วันที่ 29 มิถุนายน 2561 : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>> วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 : กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน <<<<<---------->>>>> วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 : ค่ายดรุณาวาทศิลป์ ระดับมัธยม 1 <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

พิธีอำลาเหล่าซือเสี่ยวหง

  • Published: Friday, 23 February 2018 12:41
  • Hits: 426

   

   

 

เหล่าซือ เหรอเสี่ยวหงได้ขึ้นกล่าวอำลานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในโอกาสจบการฝึกสอนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยจะเดินทางกลับประเทศจีนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ เป็นผู้มอบของที่ระลึกเนื่องใน

โอกาสสิ้นสุดการฝึกสอน

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)