Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

พิธีอำลาเหล่าซือเสี่ยวหง

  • Published: Friday, 23 February 2018 12:41
  • Hits: 1057

   

   

 

เหล่าซือ เหรอเสี่ยวหงได้ขึ้นกล่าวอำลานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในโอกาสจบการฝึกสอนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

โดยจะเดินทางกลับประเทศจีนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ เป็นผู้มอบของที่ระลึกเนื่องใน

โอกาสสิ้นสุดการฝึกสอน

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)