Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

รางวัลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2561

  • Published: Thursday, 22 February 2018 09:42
  • Hits: 1209

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2561

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(รอบแรก) เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยได้รับรางวัลแต่ละรายการดังนี้

 

หมวดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงอภิชญา ตั้งบัณฑิต ได้รางวัลเหรียญทอง

เด็กชายภณ รัตนพิชญชัย ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงศศิธร ไล้เลิศ ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงแพรวนภา เหมาะสมัย ได้รางวัลเหรียญทองแดง

 

หมวดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงเขมญัฎฐ์ คชนารา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เด็กชายณัฐภูมิ แย้มแก้ว ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กหญิงปริยาภัทร สะดะระ ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กชายสิริภัท อุ่นสาตร์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง

เด็กชายเนติรักษ์ ศรีงาม ได้รางวัลเหรียญทองแดง

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงาน), คุณครูกิ่งกาญจน์(ถ่ายภาพ)