Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

ผลการแข่งขันว่ายน้ำ "อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 7"

  • Published: Tuesday, 20 February 2018 08:52
  • Hits: 897

   

   

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ "อัลปาก้า สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 7" ณ สระว่ายน้ำ

อัลปาก้าสปอร์ตคลับ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยชมรมว่ายน้ำอัลปาก้าสปอร์ตคลับ

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

 

1.รุ่นอายุ 8 ปี(ชาย)

- เด็กชายภัทรดนัย ศรัทธาผล ได้รางวัล 7 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน

 

2.รุ่นอายุ 10 ปี(ชาย)

- เด็กชายอธิป ศรีมะโน ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน

- เด็กชายอุชุกร สรรเสริญ ได้รางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง

 

3.รุ่นอายุ 11 ปี(ชาย)

- เด็กชายปพันธ์วิทย์ ภักดีพัฒนาทร ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

- เด็กชายธีรภัทร กฤษณะเศรณี ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

4.รุ่นทั่วไป(ชาย)

- เด็กชายกฤษฎา ธัญญาสุวัฒนะ ได้รางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

 

5.รุ่นอายุ 12 ปี(หญิง)

- เด็กหญิงกฤติมา แก้วศิริรัตน์ ได้รางวัล 1 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 

6.รุ่นทั่วไป(หญิง)

- เด็กหญิงปาลิดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

- นางสาวหงลดา โขจุลธรรม ได้รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงและถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

ฝึกซ้อมโดย : คุณครูดนัย อัยราน้อย

 


ภาพข่าว นายธารสันต์ (รายงานและถ่ายภาพ)