Monday, 17 June 2019
♪(๑ᴖ◡ᴖ๑)♪ 7 มกราคม 2562 เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น อนุบาล - ม.6 ((มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน )) รับจำนวนจำกัด ------------ ೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  • Published: Tuesday, 16 August 2016 15:31
  • Hits: 1668

 08/16/2016 :: 15:35:59 น.

กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

ระดับชั้น

กำหนดวันอยู่ค่ายพักแรม

สถานที่

หมายเหตุ

 

 

ชั้น ม.๑

 

วันที่ ๘-๑๐   มิถุนายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปฐมนิเทศ

 

ชั้น ม.๒

 

วันที่ ๓-๕     ตุลาคม 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๕

 

วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน 59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

ชั้น ป.๔

 

วันที่ ๑๖      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๓

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๒

 

วันที่ ๑๗      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๑

 

วันที่ ๑๘      พฤศจิกายน 59

  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ค่ายกลางวัน

 

ชั้น ป.๖

 

วันที่ ๙-๑๑   ธันวาคม  59

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ค่ายร่วมฯ

 

ชั้น ม.๓

 

วันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๖๐

  ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติฯ

ปัจฉิมนิเทศ