Copyright©2011. Daruna Ratchaburi School.

เพลง มาร์ชดรุณา

ดรุณา นี้มีสง่า
ปวงวิชา สารพัด เราฝึกฝน
เรียนและเล่น เป็นเวลา ไม่ปะปน
ถ้วนทุกคน สามัคคี มีวินัย
รักทั้งชื่อ ถือทั้งศักดิ์ รักทั้งชาติ
ภักดีบาท จอมบพิตร อดิศัย
รักทั้งครู รู้ทั้งธรรม ประจำใจ
เฉลิมชัย ดรุณา ขาวแดง เราเอย

เพลง มาร์ชดรุณา(บรรเลง)

ดรุณา นี้มีสง่า
ปวงวิชา สารพัด เราฝึกฝน
เรียนและเล่น เป็นเวลา ไม่ปะปน
ถ้วนทุกคน สามัคคี มีวินัย
รักทั้งชื่อ ถือทั้งศักดิ์ รักทั้งชาติ
ภักดีบาท จอมบพิตร อดิศัย
รักทั้งครู รู้ทั้งธรรม ประจำใจ
เฉลิมชัย ดรุณา ขาวแดง เราเอย

เพลง มาร์ชดรุณา(ดิ อินโนเซ้นท์)

ขาวแดง นี้มีสง่า
ปวงวิชา สารพัด เราฝึกฝน
เรียนและเล่น เป็นเวลา ไม่ปะปน
ถ้วนทุกคน สามัคคี มีวินัย
รักทั้งชื่อ ถือทั้งศักดิ์ รักทั้งชาติ
ภักดีบาท จอมบพิตร อดิศัย
รักทั้งครู รู้ทั้งธรรม ประจำใจ
เฉลิมชัย ดรุณา ขาวแดง เราเอย

เพลง ดรุณายามเย็น

ดรุณายามเย็น เด่นเป็นคู่เดือนดารา
อยู่แวววับระยับตา ลมโชยมาพาชื่นอารมณ์
ดรุณามองตระหง่าน งามตระการสง่าสม
เป็นบ้านเราเราชื่นชม สำราญภิรมย์กันอยู่ทุกคืนวัน

เราจงมาร่วมสามัคคี เหมือนน้องพี่สมานฉันท์
ร่วมจิตหนึ่งเป็นใจเดียวกัน ร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดี
ดรุณาของเรา เราตั้งเป้าเชิดชูศักดิ์ศรี
ให้กิจเฟื่องรุ่งเรืองทวี เป็นศรีอยู่คู่ฟ้าดิน

เพลง ดรุณายามเย็น(บรรเลง)

ดรุณายามเย็น เด่นเป็นคู่เดือนดารา
อยู่แวววับระยับตา ลมโชยมาพาชื่นอารมณ์
ดรุณามองตระหง่าน งามตระการสง่าสม
เป็นบ้านเราเราชื่นชม สำราญภิรมย์กันอยู่ทุกคืนวัน

เราจงมาร่วมสามัคคี เหมือนน้องพี่สมานฉันท์
ร่วมจิตหนึ่งเป็นใจเดียวกัน ร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดี
ดรุณาของเรา เราตั้งเป้าเชิดชูศักดิ์ศรี
ให้กิจเฟื่องรุ่งเรืองทวี เป็นศรีอยู่คู่ฟ้าดิน

เพลง ดรุณายามเย็น(ดิ อินโนเซ้นท์)

ดรุณายามเย็น เด่นเป็นคู่เดือนดารา
อยู่แวววับระยับตา ลมโชยมาพาชื่นอารมณ์
ดรุณามองตระหง่าน งามตระการสง่าสม
เป็นบ้านเราเราชื่นชม สำราญภิรมย์กันอยู่ทุกคืนวัน

เราจงมาร่วมสามัคคี เหมือนน้องพี่สมานฉันท์
ร่วมจิตหนึ่งเป็นใจเดียวกัน ร่วมสร้างสรรค์คุณงามความดี
ดรุณาของเรา เราตั้งเป้าเชิดชูศักดิ์ศรี
ให้กิจเฟื่องรุ่งเรืองทวี เป็นศรีอยู่คู่ฟ้าดิน