โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 1 ตอน 2 การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 2 "การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้"   เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากร และทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่จัดอบรมตอนที่ 1 ทำให้
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสศุกร์ต้นเดือน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสศุกร์ต้นเดือน”   สำหรับคณะครูคาทอลิกโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี โดยมี บาทหลวงสมเกียรติ จูรอดเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่า “ คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะร่วมต้อนรับพระธาตุในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 จึงอธิบายถึงความสำคัญของพระธาตุดังนี้ พระธาตุมาจากนักบุญที่ได้รับประกาศจากพระศาสนจักรอย่างเป็นทางการ ซึ่งพระธาตุมี 3 ชั้น คือ พระธาตุชั้นที่ 1 มาจากศพของนักบุญ พระธาตุชั้นที่ 2 มาจากสิ่งที่ติดอยู่กับตัวของนักบุญ พระธาตุชั้นที่ 3 สิ่งที่นักบุญได้สัมผัสขณะมีชีวิต ตามประวัติศาสตร์พระศาสนจักรนั้น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครูแผนกอนุบาล หัวข้อ "พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดอบรมครู หัวข้อ "พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล"   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ คอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้รู้วิธีการใช้ ICT เบื้องต้นในการทำการเรียนการสอน และจะมีครั้งต่อๆไปเพื่อฝึกความชำนาญของคุณครู ระหว่างกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล เข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ และวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะอีก 4 คน เป็นผู้ช่วยในการอบรมในครั้งนี้ ด้วยโอกาสนี้ทางแผนกอนุบาล ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้ช่วยทั้ง 5 ท่านที่มาให้ความรู้ทางด้าน ICT ในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 โดยการมอบรางวัลให้แก่ห้องที่มีระเบียบวินัยดี ประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผ่านทางตัวแทนของแต่ละห้อง โดยมีนักเรียน 3 ระดับชั้น ดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล มอบรางวัล "ภาษาอังกฤษ Very good"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล มอบรางวัล "ภาษาอังกฤษ Very good"   เมื่อวันที่ 3-5 กันยายน 2557 โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบให้แก่ นักเรียนที่สนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษจนได้ระดับ Very good ประจำเดือน สิงหาคม ซึ่งขอแสดงความยินดีกับความตั้งใจและความพยายามของเด็กๆนักเรียนทุกคนมาก
อ่านเพิ่มเติม...

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม "หรรษาในโลกนิทาน"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม "หรรษาในโลกนิทาน"   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หน้าอาคาร 4 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ เด็กบริบาลของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตั้งแต่ 09.30 – 10.30 น. เรื่อง ลูกหมู 3 ตัว ทำให้เด็กๆเพลิดเพลินกับโลกนิทานที่นักศึกษานำมาแสดงให้แก่นักเรียน และนักเรียนสามารถตอบคำถามที่ผู้แสดงนิทานถามได้ กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความรู้ทำให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้นบริบาลสนุกสนานเป็นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรม “ พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน”   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี เวลา 07.55 น. โดยมีบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่า
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี และประธานกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี (ปส.กช.ราชบุรี)   จัดประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในฐานะกรรมการที่ปรึกษา ปส.กช.ราชบุรี นายสุริยา พิฑูรสกุล รอง ผอ. สพป.ราชบุรีเขต 1 นางสุวรรณา จันทสาร รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.ราชบุรี เขต 1 และ ราชบุรี เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู จำนวน 34 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม แสดงถึงความร่วมมือและความเป็นปึกแผ่นของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี โดย
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการพัฒนาวิชาชีพและการโค้ช

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมการพัฒนาวิชาชีพและการโค้ช   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีอาจารย์ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ อาจารย์พนิดา จารย์อุปการะ และอาจารย์สุดหทัย รุจิรัตน์ เป็นวิทยากร และผู้อบรมในครั้งนี้เป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จดประสงค์เพื่่อ
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ และนางสาวเดือนนภา แป้นแหลม ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ   เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ราชบุรี โดยมีอาจารย์จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นวิทยากร นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กล่าวสรุปว่า
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบใบประกาศและปิดใครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดในสถานศึกษา “D.A.R.E”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 จัดพิธีมอบใบประกาศใครงการฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดในสถานศึกษา “D.A.R.E”   โดยมีท่านพลตำรวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวพิธีปิดโครงการ ร่วมกับ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี กล่าวถึงความรู้สึกที่ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีส่วนร่วมในโครงการ D.A.R.E. เพื่อให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จำนวนนักเรียนประมาณ 350 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รู้จักปฏิเสธเป็น ทั้งนี้ก่อนปืดพิธี ท่านพลตำรวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.ราชบุรี (ประธานในพิธี) ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อโครงการนี้ โดยมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ทัศนศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นำลูกเสือ - เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 465 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทัศนศึกษาและอนุรักษ์ป่าชายเลน   เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายวุฒิพงษ์ เหล่าอนันตทรัพย์ นางนนทวรรณ มณีโชติ ครูระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับการเปิดเผยจากนายวุฒิพงษ์ เหล่าอนันตทรัพย์ หัวหน้าลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งแวดล้อม และมีประสบการณ์ในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้อื่น และเพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ปลูกฝังจิต อาสาที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 33

Daruna Breaking News : เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร   เรียน คุณครูทราบ บัดนี้ เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตร ได้โอนเข้าบัญชีคุณครู ขอให้นําเงินมาชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของบุตรท่านที่ฝ่ายการเงิน
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนหลังกลางภาค   วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1   วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2557
Daruna Breaking News : รับสมัครนักเรียนโครงการ Green Mech   เชิญนักเรียนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน Green Mech สมัครได้ที่ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ ห้อง Creative Classroom
Daruna Breaking News : เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทราบ   วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 ห้องธุรการ การเงิน ทะเบียน อาคาร 1 จะปิดทําการชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดําเนินการปรับปรุงทาสีห้องให ม่ หากมีธุระเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายธุรการ การเงิน ทะเบียน
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom