โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานห้องสมุด จัดกิจกรรม "งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ประจำปี 2557"  โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม(ประธานเปิดงาน) และ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม (ประธานร่วม)ปิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้สาระความรู้ต่างๆมากมายแก่นักเรียน เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยได้มีการเชิญกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆร่วมจัดนิทรรศการ ดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557  1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังวัดราชบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีคณะลูกเสือประกอบไปด้วยโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สืบเนื่องจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินงานขยายผลโดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557 และวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 8.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์คือ
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
งานลูกเสือโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีเข้าร่วม 380 คน ผู้กำกับลูกเสือ 15 คน และพี่เลี้ยง 20 คน โดยใช้สถานที่เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-20 มิถุนายน 2557 โดยจัดกิจกรรมตามหลักสูตร และทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี จากการประเมินผล ลูกเสือ-เนตรนารีส่วนใหญ่ มีความสุขและสนุกสนานกับประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยทั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมหนูน้อยสดใสไร้ยาเสพติด แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมหนูน้อยสดใสไร้ยาเสพติด  ขั้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ เวทีสร้างสรรค์ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อในเรื่องการแสดงจากคุณครูสุธรรม การเกตุ และคุณครูพงษ์พัฒน์ ดำรงศักดิ์ สภานักเรียนจากระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนดรุณาราชบุรี มาจัดละครเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด สำหรับเด็กๆ นักแสดงเน้นให้เด็กดื่มนม ไม่ดื่มน้ำอัดลม ไม่รับประทานขนมมีสี และขนมขยะ ซึ่งเมื่อจบการแสดงแล้วทำการทดสอบเด็กๆดูว่าเข้าใจในกิจกรรมที่พี่ๆจัดหรือไม่ ปรากฏว่าเด็กๆเข้าใจดีและสามารถแยกแยะว่าอะไรควรบริโภค และไม่ควรบริโภค
อ่านเพิ่มเติม...

วันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ครบรอบปีที่ 57

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบปีที่ 57 เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆ และระลึกถึงพระคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต รวมถึงการเชิดชูศิษย์เก่า ต้นแบบชีวิตของศิษย์ปัจจุบัน โดยมี บาทหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานวจนพิธีกรรม และ พลตรีสุเทพ ปริยเอกสุต รองเจ้ากรมทหารช่างและนายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี เป็นประธานเปิด เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ในครั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรีได้มอบทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุณทรัพย์ ทุนละ 3000 บาท ให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 40 ทุน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จำนวน 6 ทุน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จำนวน 14 ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 7 ทุน รวมถึงการประดับเข็มแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 
อ่านเพิ่มเติม...

การประกวดวาดภาพระบายสี "ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี "ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี" เนื่องในวันสุนทรภู่ ในระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยใช้สีชอล์ค,สีไม้ในการทำผลงาน ผลงานทั้งหมดได้ถูกจัดแสดงบริเวณหน้าห้องศิลปะประถม ตั้งแต่วันที่ 23-26 มิ.ย.57 จัดแสดงผลงานและฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี โดยคุณครูประนอม ไชยอ่อน
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557   โดยมี บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธี(แผนกประถม) บาทหลวงไพศาล ยอแซพ อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล เป็นประธานในพิธี(แผนกมัธยม) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวที ฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดีของครู ในพิธียังมีการแสดงทอล์คโชว์ของนักเรียนกิจกรรมวาทศิลป์ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การไหว้ที่ถูกต้องอัน เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยและรวมถึงการแต่งกายแบบไทย สำหรับปีนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์อันงดงามซึ่งเป็นที่ประทับใจของคุณครู
อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม จัดกิจกรรม ประกวดพานไหว้ครู   ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพานไหว้ครู กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักระหว่างครูกับลูกศิษย์ด้วยการตั้งใจทำพานไหว้ครู เพื่อมอบให้แต่คุณครูที่เคารพรักในวันที่ 26 มิถุนายน โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจ ให้ความพิถีพิถันในการทำพานไหว้ครูเป็นอย่างมาก การประกวดในครั้งนี้มีการแบ่งเป็นระดับสายชั้น มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและเน้นความมีคุณค่า รักษาประเพณีอันงดงาม และความประหยัด
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดพิธีไหว้ครู  ขึ้น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองผู้อำนวยการแผนกมัธยม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ติดตามด้วยบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดนักบุญ ยอห์นบอสโก ราชบุรี บาทหลวงไพศาล ยอแซฟ อธิการบ้านเณรราชบุรี บาทหลวงศราวิน พัดศรีเรือง รองอธิการบ้านเณรราชบุรี และบาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร์ รองอธิการแผนกนักเรียนประจำและอาคารสถานที่ เริ่มพิธีด้วยการจัดวจนพิธีกรรมทางศาสนา เสกอุปกรณ์การเรียน และต่อด้วยพิธีไหว้ครู ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการจัดพานไหว้ครูให้กับทางโรงเรียนอย่างสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับเป็นอย่างยิ่ง ขอพระเจ้าตอบแทนในน้ำใจดีของท่าน
อ่านเพิ่มเติม...

มหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ชมรมคนรักฟัน จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7   ตอน “มหกรรมรวมพลคนรักฟัน” ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรีโดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีนําโดย คุณครูสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการเดินขบวนพาเหรด ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันในวัยต่าง ๆ กิจกรรมบนเวที , การจัดนิทรรศการ ของอสม. แต่ละตําบล นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557   ณ หอประชุม St.Paul ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อปลูกฝังให้เป็นคนดี ภายในกิจกรรมมีการนิมนต์พระอาจารย์ เพื่อมาให้การอบรมแก่เด็กนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และสาระธรรมต่างๆมากมาย
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 28

Daruna Breaking News : รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ตอน 1   ขอเชิญคุณครูระดับอนุบาล ประถม มัธยม ที่สนใจอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage สมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 รับจำนวน 40 คนเท่านั้น อบรมในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : นักเรียน ICTA ประชุมพร้อมกัน   เชิญนักเรียนโครงการ ICTA ประชุมพร้อมกันในการเตรียมงานการแข่งขันและจัดทำเว็บบล็อก วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.20 - 12.50 น. ณ ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News :   
   
Daruna Breaking News :   
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจจุบัน (หน้าเลขที่ บ/ช ที่) - สําเนาทะเบียนสมรส - สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom