โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

การต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร พนักงาน นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีต้อนรับและแสดงความเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญ ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา   เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 โอกาสเยือนสังฆมณฑลราชบุรี โดยผู้อัญเชิญพระธาตุและรูปนักบุญ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้แทนครู ผู้แทนนักการ-พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนนักเรียนประจำ ผู้แทนสามเณร ทั้งนี้แสงถึงความร่วมมือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในรั้วขาวแดงที่ไม่แบ่งแยก โดยขบวนแห่พระธาตุนักบุญทั้งสอง เริ่มจาก
อ่านเพิ่มเติม...

มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ดรุณาเกมส์" ครั้งที่ 41

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ดรุณาเกมส์" ครั้งที่ 41   ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557 โดยในวันนี้ตั้งแต่เช้าเป็นการเดินขบวน และจัดพิธีเปิดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "ดรุณาเกมส์" ครั้งที่ 41 ไมตรีจิต สปิริต และมิตรภาพ รวมกันเป็นหนึ่งโดยมี โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาราชบุรี ร่วมกันเปิดงาน อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน รวมทั้ง คณะผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติอีกมากมายร่วมกันเปิดงาน ท่านสามารถติดตามภาพบรรยากาศพิธีเปิด และคลิปวีดีโอพิธีเปิดงานได้ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ แก่ครูและนักเรียนทุกคน
อ่านเพิ่มเติม...

เด็กดรุณาราชบุรีคว้ารางวัล The Outstanding Scientific Application Award ที่ไต้หวัน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนดรุณาราชบุรี" ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ทีม Daruna Green PP2 ได้รับรางวัล The Outstanding Scientific Application Award จากการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรมพลังงานทดแทน World Green Mech Contest 2014 ซึ่งจัดโดย World Forum for GreenMech Promotion เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ National Taiwan Normal University,Chew's Culture Foundation กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีม Daruna Green PP2 ประกอบด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 64"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 64" ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 โดยทีมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์พลังงานสะอาด ระดับประเทศ และทีมระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ประเทศไต้หวัน ได้รับรางวัล The Outstanding Scientific Application Award ร่วมแสดงผลงาน ทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 64 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีร่วมชมนิทรรศการ
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 2 ตอน 2 การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 2   การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากร และทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่จัดอบรมตอนที่ 1 ทำให้ครูสามารถสื่อสารออนไลน์ได้อย่างดีแล้วนั้น สำหรับในตอนที่ 2
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการประถมวัยไกลเอดส์ ยาเสพติด และท้องไม่พร้อม โดยโรงพยาบาลราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม ร่วมกิจกรรม "โครงการประถมวัยไกลเอดส์ ยาเสพติด และท้องไม่พร้อม" ซึ่งจัดโดย ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เพื่อฝึกอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เท่าทันภัยต่องๆ ทั้งด้านยาเสพติด ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ปัญหาและรู้จักวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยงอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ประธานในพิธี และบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม ประธานร่วม ร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

มอบรางวัลกิจกรรมตอบคำถามห้องสมุด (แผนกประถม ประจำเดือนสิงหาคม)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม "ตอบคำถามห้องสมุด"   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำเดือน สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการ แผนกประถม เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาลจัดกิจกรรม "ระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระ"   เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557 ซึ่งปีนี้เป็นวันตรง พระศาสนจักรคาทอลิก ฉลองระลึกถึงการบังเกิดของแม่พระวันที่ 8 กันยายน ของทุกปี และเป็นการฉลองศาสนนามของผู้ที่มีนามชื่อมารีอาอีกด้วย ในการฉลองครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม มาเป็นประธานในพิธีวจนพิธีกรรม คุณพ่อได้ให้ข้อคิดกับซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ถึงของขวัญวันเกิดที่แม่พระอยากได้ว่า
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้เรียนเนื่องด้วยวัน "วิทยาศาสตร์แห่งชาติ"   โดยสืบเนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมไอซีทีรุ่นที่ 1 ตอน 2 การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ตอนที่ 2 "การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้"   เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีนายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากร และทีมงานครูไอซีทีและนักเรียน จากการที่จัดอบรมตอนที่ 1 ทำให้
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสศุกร์ต้นเดือน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม “พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสศุกร์ต้นเดือน”   สำหรับคณะครูคาทอลิกโรงเรียนดรุณาราชบุรี ณ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี โดยมี บาทหลวงสมเกียรติ จูรอดเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้ข้อคิดว่า “ คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีจะร่วมต้อนรับพระธาตุในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 จึงอธิบายถึงความสำคัญของพระธาตุดังนี้ พระธาตุมาจากนักบุญที่ได้รับประกาศจากพระศาสนจักรอย่างเป็นทางการ ซึ่งพระธาตุมี 3 ชั้น คือ พระธาตุชั้นที่ 1 มาจากศพของนักบุญ พระธาตุชั้นที่ 2 มาจากสิ่งที่ติดอยู่กับตัวของนักบุญ พระธาตุชั้นที่ 3 สิ่งที่นักบุญได้สัมผัสขณะมีชีวิต ตามประวัติศาสตร์พระศาสนจักรนั้น
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครูแผนกอนุบาล หัวข้อ "พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดอบรมครู หัวข้อ "พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล"   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ คอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้รู้วิธีการใช้ ICT เบื้องต้นในการทำการเรียนการสอน และจะมีครั้งต่อๆไปเพื่อฝึกความชำนาญของคุณครู ระหว่างกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล เข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้ และวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และคณะอีก 4 คน เป็นผู้ช่วยในการอบรมในครั้งนี้ ด้วยโอกาสนี้ทางแผนกอนุบาล ต้องขอขอบพระคุณวิทยากรและผู้ช่วยทั้ง 5 ท่านที่มาให้ความรู้ทางด้าน ICT ในครั้งนี้ด้วย
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมเด็กดีมีระเบียบ   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 โดยการมอบรางวัลให้แก่ห้องที่มีระเบียบวินัยดี ประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผ่านทางตัวแทนของแต่ละห้อง โดยมีนักเรียน 3 ระดับชั้น ดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 29

Daruna Breaking News : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน Halloween Day   วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 11.40-12.10 น. ณ เวทีสร้างสรรค์ โรงอาหารมัธยม มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การบรรเลงเพลงแนว Acoustic การเต้น Cover Dance และ ร่วมเล่น Games พร้อมของรางวัลมากมาย
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนหลังกลางภาค   วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1   วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2557
Daruna Breaking News : รับสมัครนักเรียนโครงการ Green Mech   เชิญนักเรียนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน Green Mech สมัครได้ที่ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ ห้อง Creative Classroom
Daruna Breaking News : เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทราบ   วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 ห้องธุรการ การเงิน ทะเบียน อาคาร 1 จะปิดทําการชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดําเนินการปรับปรุงทาสีห้องให ม่ หากมีธุระเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายธุรการ การเงิน ทะเบียน
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom