โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

กิจกรรมทัศนศึกษา การทำหมูหวาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "การทำหมูหวาน" เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้ไปทัศนศึกษาที่โรงงานผลิตภัณฑ์หมูสำเร็จรูปต่างๆ โดยการไปทัศนศึกษาในครั้งนี้เน้นไปที่ดูวิธี การทำหมูหวาน ณ บ้านคุณวิลาวัณย์ แซ่เตียว ดอนตะโก ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดี และเด็กๆยังได้รับประทานหมูหวานกับข้าวเหนียวกันอย่างอิ่มหนำอีกด้วย โรงเรียนดรุณาราชบุรี ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ที่ทำให้เด็กๆได้รับประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้จากของจริง ทำให้เด็กๆสนใจ และเป็นทางนำไปสู่อาชีพในอนาคตของเด็กได้ คุณครูที่พานักเรียนไปทัศนศึกษาในครั้งนี้คือคุณครูน้อมจิต สีมาวงศ์ ซึ่งเป็นครูประจำชั้น และนักศึกษาฝึกสอนอีก 1 คน
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา "การทำไอศกรีม"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "การทำไอศกรีม" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 2/5 ไปทัศนศึกษาที่โรงงานทำไอศกรีม ต.ดอนตะโก นักเรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องไอศกรีม คุณครูจึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษา "การทำไอศกรีม" เพื่อให้นักเรียนมีประสบการในการเรียนรู้จากการเห็นวิธีการทำจริง กิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆมีความสนุกสนานและตื่นเต้นกับการได้สัมผัสของจริง และได้ชิมไอศกรีม อย่างเอร็ดอร่อย การไปทัศนศึกษาครั้งนี้ มีคุณครูประจำชั้น คือครูลัสธลิมา ขวัญดี และนักศึกษาฝึกสอน ไปช่วยดูแลเด็ก ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณ คุณดวงประทีป บุญยิ้ม ที่สาธิตการทำไอศกรีมให้นักเรียน
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา ไร่ข้าวโพด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "ไร่ข้าวโพด" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 ไปทัศนศึกษาที่ไร่ข้าวโพด ของคุณปิยะพันธ์ เหลืองเพิ่มสกุล อยู่ที่ด่านทับตะโก อ.จอมบึง กิจกรรมครั้งนี้เด็กๆได้รับประสบการณ์ ได้เห็นการปลูกข้าวโพดตั้งแต่เพาะเมล็ด ข้าวโพดค่อยๆเจริญเติบโตเป็นขั้นตอน จนกระทั่งออกฝัก และเก็บฝักมารับประทาน มาปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด รวมทั้ง นำมาทำเป็น Pop corn ทั้งนี้คุณครูที่พาเด็กๆไปในครั้งนี้คือคุณครูนรภัทร ม่วงสุนทร และครูผู้ช่วย ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ต้องขอขอบพระคุณ คุณปิยะพันธ์ เหลืองเพิ่มสกุล ที่ให้การต้อนรับอย่างดี และเลี้ยงเด็กๆทุกคนอย่างอิ่มหนำสำราญ รวมทั้งอาหารเที่ยงเป็นข้าวผัดอเมริกัน ใส่ข้าวโพดด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา การทำน้ำตาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "การทำน้ำตาล" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2/7 ไปทัศนศึกษาที่โรงงานน้ำตาลไทยเดิม ของคุณไพโรจน์ คุณสมพร คงวิจิตร เด็กๆได้รับการเรียนรู้เรื่องการทำน้ำตาลจากต้นมะพร้าว โดยเพื่อให้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทางโรงเรียนจึงจัดทัศนศึกษาดังกล่าว โดยมีครูประจำชั้น นางสาววาสนา อัศวประสิทธิ์กุล และนักศึกษาฝึกสอนช่วยดูแลเด็กไปทัศนศึกษาในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา การทำถั่วกรอบแก้ว

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมทัศนศึกษา "การทำถั่วกรอบแก้ว" เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล 2/4 ไปทัศนศึกษา ณ โรงงานผลิตถั่วกรอบแก้ว ต.ดอนตะโก โดยเด็กๆได้รับการเรียนรู้เรื่อง ถั่ว ชนิดของถั่วต่างๆ ในการศึกษาครั้งนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องถั่วลิสง และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากถั่วลิสง กิจกรรมในครั้งนี้เด็กๆได้รับประสบการณ์ และได้รับประทานถั่วจนอิ่ม จากเจ้าของร้านใจดี คุณกานต์พิชชา ตำนานวาลย์ ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรี ขอขอบพระคุณเจ้าของร้านที่ให้โอกาสเด็กๆได้เรียนรู้วิธีทำถั่วกรอบแก้ว คุณครูที่นำเด็กนักเรียนไปในครั้งนี้คือ คุณครูอภันตรี สำเภาทอง และนักศึกษาฝึกสอนอีก 1 คน
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ แผนกประถม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมปีที่ 4 และลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ในกิจกรรมการเข้าค่าย เป็นการสอนที่ให้ประสบการณ์ตรง และเป็นกระบวนการที่สำคัญ โดยเน้นฝึกการอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ ความเสียสละ อดทนรอบคอบ รู้จะสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี โดยได้รับเกียรติจาก
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถมจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษจิกายน 2557 ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประสบการณ์ตรงและเป็นกระบวนการที่สำคัญ โดยเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “ทองผาภูมิ แชมป์เปี้ยนชิพ ” ประจำปี 2557 ชิงถ้วยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ นายประเทศ บุญยงค์ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 และ อาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก
อ่านเพิ่มเติม...

ดีเจวัยใสเยาวชนต้านยาเสพติด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด ให้แก่ ดีเจของโรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ หน้าอาคาร 1 ดีเจเยาวชนต้านยาเสพติดเป็นกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างใกลยาเสพติด และการพูดเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ ซึ่งจะจัดรายการวิทยุคลื่นความรักและการพัฒนา FM 107.75 ซึ่งเป็นคลื่นวิทยุของสื่อมวลชนคาทอลิก โดยใช้เวลาช่วงพักกลางวัน ซึ่งประกอบด้วยดีเจดังรายชื่อดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ให้แก่ เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ นักเรียนชั้น ม.3/10 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ในการประเมินจากคณะกรรมการ คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่ ประจำปี 2556 เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องจริยศึกษา เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวาทะศิลป์ และห่วงใยสิ่งแวดล้อม มีผลงานการแข่งขันมากมาย มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษาที่ 2/2557 (มัธยมศึกษาและประถมศึกษา)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยโอกาสเปิดปีการศึกษาที่ 2/2557 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม และประถม จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษาที่ 2/2557 เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวง ด.ร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ ,บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม ,บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ รองอธิการแผนกนักเรียนประจำ ,บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม เมื่อวันที่ 28,29 ต.ค. ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล ประถม และมัธยม เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อย่างพร้อมเพรียงกัน
อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคลังข้อสอบออนไลน์ สำหรับคุณครู เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยการอบรมในครั้งนี้เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของข้อสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อรวบรวมข้อสอบทั้งหมดให้เป็นคลังข้อสอบออนไลน์ ที่คุณครูสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคุณครูทุกท่านเป็นอย่างมาก และบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมอัพเดทแท็บเล็ต

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นักเรียนโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านไอซีที เทคโนโลยี และมัลติมีเดีย เข้าร่วมอบรมวิธีการพัฒนาข้อมูลความรู้ในแท็บเล็ต ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นความรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา ชั้น 3 อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมี ครูธีระพล พฤฑฒิกุล ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเว็บไซต์โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นวิทยากร และได้รับการเปิดเผยจากผู้เข้าร่วมอบรมว่าได้รับความรู้ ขั้นตอนในการปรับปรุงพัฒนาความรู้ การอัพเดทแท็บเล็ตจาก ป.2 เป็น ป.3 เป็นอย่างดี รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เข้าใจระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตด้านไอซีทีและน้องๆระดับประถมจะได้ใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม...

สังสรรค์ร่วมแสดงความยินดีน้องพี่ศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดงานสังสรรค์ร่วมแสดงความยินดีน้องพี่ศิษย์เก่าดรุณาราชบุรีแสดงความยินดีกับ ฯพณฯ สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ โดยมีพระสังฆราชยอร์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีและแขกผู้มีเกียรติ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมเซนต์ปอล อาคาร 1 ในการจัดงานในครั้งนี้ บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ ได้กล่าวว่า
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 28

Daruna Breaking News : กิจกรรมวันพ่อ   วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ระดับประถมเวลา 8.00 น. ระดับมัธยม 8.00 น ณ เวทีอาคารเซนต์ปีเตอร์
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนหลังกลางภาค   วันที่ 15 - 26 กันยายน 2557
Daruna Breaking News : บันทึกคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1   วันที่ 3 - 9 ตุลาคม 2557
Daruna Breaking News : รับสมัครนักเรียนโครงการ Green Mech   เชิญนักเรียนที่สนใจสมัครร่วมแข่งขัน Green Mech สมัครได้ที่ครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ ห้อง Creative Classroom
Daruna Breaking News : เรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครูทราบ   วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2557 ห้องธุรการ การเงิน ทะเบียน อาคาร 1 จะปิดทําการชั่วคราว เนื่องจากจะมีการดําเนินการปรับปรุงทาสีห้องให ม่ หากมีธุระเร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก ฝ่ายธุรการ การเงิน ทะเบียน
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจ…
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom