โรงเรียนดรุณาราชบุรี
Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

วันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ครบรอบปีที่ 57

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบปีที่ 57 เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆ และระลึกถึงพระคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต รวมถึงการเชิดชูศิษย์เก่า ต้นแบบชีวิตของศิษย์ปัจจุบัน โดยมี บาทหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพยง มนิราช อุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานวจนพิธีกรรม และ พลตรีสุเทพ ปริยเอกสุต รองเจ้ากรมทหารช่างและนายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี เป็นประธานเปิด เมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ในครั้งนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรีได้มอบทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุณทรัพย์ ทุนละ 3000 บาท ให้แก่โรงเรียนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จำนวน 40 ทุน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จำนวน 6 ทุน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี จำนวน 14 ทุน วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 7 ทุน รวมถึงการประดับเข็มแต่งตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 
อ่านเพิ่มเติม...

การประกวดวาดภาพระบายสี "ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี"

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม การประกวดวาดภาพระบายสี "ตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี" เนื่องในวันสุนทรภู่ ในระดับชั้น ป.4-ป.6 โดยใช้สีชอล์ค,สีไม้ในการทำผลงาน ผลงานทั้งหมดได้ถูกจัดแสดงบริเวณหน้าห้องศิลปะประถม ตั้งแต่วันที่ 23-26 มิ.ย.57 จัดแสดงผลงานและฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี โดยคุณครูประนอม ไชยอ่อน
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557   โดยมี บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธี(แผนกประถม) บาทหลวงไพศาล ยอแซพ อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล เป็นประธานในพิธี(แผนกมัธยม) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู แสดงความกตัญญูกตเวที ฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดีของครู ในพิธียังมีการแสดงทอล์คโชว์ของนักเรียนกิจกรรมวาทศิลป์ในเรื่องของการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การไหว้ที่ถูกต้องอัน เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยและรวมถึงการแต่งกายแบบไทย สำหรับปีนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นักเรียนมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์อันงดงามซึ่งเป็นที่ประทับใจของคุณครู
อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม จัดกิจกรรม ประกวดพานไหว้ครู   ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยให้นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพานไหว้ครู กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักระหว่างครูกับลูกศิษย์ด้วยการตั้งใจทำพานไหว้ครู เพื่อมอบให้แต่คุณครูที่เคารพรักในวันที่ 26 มิถุนายน โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจ ให้ความพิถีพิถันในการทำพานไหว้ครูเป็นอย่างมาก การประกวดในครั้งนี้มีการแบ่งเป็นระดับสายชั้น มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและเน้นความมีคุณค่า รักษาประเพณีอันงดงาม และความประหยัด
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีไหว้ครู แผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดพิธีไหว้ครู  ขึ้น เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าอาคาร 4 โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองผู้อำนวยการแผนกมัธยม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ติดตามด้วยบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดนักบุญ ยอห์นบอสโก ราชบุรี บาทหลวงไพศาล ยอแซฟ อธิการบ้านเณรราชบุรี บาทหลวงศราวิน พัดศรีเรือง รองอธิการบ้านเณรราชบุรี และบาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร์ รองอธิการแผนกนักเรียนประจำและอาคารสถานที่ เริ่มพิธีด้วยการจัดวจนพิธีกรรมทางศาสนา เสกอุปกรณ์การเรียน และต่อด้วยพิธีไหว้ครู ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการจัดพานไหว้ครูให้กับทางโรงเรียนอย่างสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับเป็นอย่างยิ่ง ขอพระเจ้าตอบแทนในน้ำใจดีของท่าน
อ่านเพิ่มเติม...

มหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ชมรมคนรักฟัน จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานมหัศจรรย์วันรักฟัน ครั้งที่ 7   ตอน “มหกรรมรวมพลคนรักฟัน” ขึ้น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรีโดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีนําโดย คุณครูสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นํานักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการเดินขบวนพาเหรด ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพฟันในวัยต่าง ๆ กิจกรรมบนเวที , การจัดนิทรรศการ ของอสม. แต่ละตําบล นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557   ณ หอประชุม St.Paul ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยน โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อปลูกฝังให้เป็นคนดี ภายในกิจกรรมมีการนิมนต์พระอาจารย์ เพื่อมาให้การอบรมแก่เด็กนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และสาระธรรมต่างๆมากมาย
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557   ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุม St.Paul เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบแนวทาง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองและแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายที่สอดคล้องกับการเปิดประตูสู่อาเซียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ โดยในการประชุมครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557   ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. ณ หอประชุม St.Paul โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อปรึกษาหารือ รับทราบแนวทาง นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม เป็นประธานเปิดงานในพิธี กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองแสดงวิสัยทัศน์ นโยบายที่สอดคล้องกับการเปิดประตู่สู่อาเซียน และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการประชุมครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมครูเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 มุ่งเน้น คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องจริยศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี หลวงบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ได้กล่าวต้อนรับและมอบนโยบาย การจัดการศึกษาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้กับคณะครู ในการอบรมครูเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 สำหรับการอบรมรมครูเข้าใหม่ในครั้งนี้ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ รองอธิการแผนกนักเรียนประจำ / บุคลากร ได้เปิดเผยว่าเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ และ
อ่านเพิ่มเติม...

แต่งตั้งสภานักเรียน (แผนกอนุบาล)

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน   โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแต่งตั้งสภานักเรียน ผลการเลือกตั้ง ปรากฏดังนี้ 1. เด็กชายอธิบดี ยิ่งงามแก้ว ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน 2. เด็กหญิงพิชญาภา จักรเพชร ได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการอีก 18 คน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไปจนจบปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรม “พิธีมิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน”   เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี ในช่วงเช้าเป็นพิธีมิสซาสำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยมีบาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นประธานในพิธี และช่วงเย็นเป็นพิธีมิสซาสำหรับคณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด และบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 28

Daruna Breaking News : รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ตอน 1   ขอเชิญคุณครูระดับอนุบาล ประถม มัธยม ที่สนใจอบรมหลักสูตรการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ รุ่นที่ 2 ตอนที่ 1 การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ E-mail และ Cloud Storage สมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 รับจำนวน 40 คนเท่านั้น อบรมในวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
Daruna Breaking News : ประกวดออกแบบ Wallpaper   ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดการออกแบบ Wallpaper หัวข้อดรุณาของเราเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ครูสุนทร
Daruna Breaking News : นักเรียน ICTA ประชุมพร้อมกัน   เชิญนักเรียนโครงการ ICTA ประชุมพร้อมกันในการเตรียมงานการแข่งขันและจัดทำเว็บบล็อก วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.20 - 12.50 น. ณ ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News :   
   
Daruna Breaking News :   
DarunaDaruna Breaking News : สิ้นสุดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน   แจ้ง...ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สิ้นสุดการรับวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เบิกได้ตั้งแต่เวลา 7.40 – 15.30 น.
Daruna Breaking News : เบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1   เรียน คุณครูทุกท่านทราบ กําหนดการยื่นเรื่องเบิกเงินค่าศึกษาบุตรเทอม 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 หลักฐานที่ใช้ยื่น - สําเนาสมุดประจําตัวครู - สําเนาสมุดธนาคารกรุงไทยที่เป็นปัจจุบัน (หน้าเลขที่ บ/ช ที่) - สําเนาทะเบียนสมรส - สําเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   นักเรียนที่สนใจจะเป็นดีเจ พิธีกร นักพากษ์ ผู้ประกาศข่าว สนใจติดต่อครูจารุบุตร ครูญัฎฐา ห้อง Media Studio@Daruna
Daruna Breaking News : รับสมัครคนทำหุ่นยนต์   นักเรียนที่สนใจทำหุ่นยนต์ สนใจติดต่อครูปื๊ดห้อง Creative Classroom