Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ส่งความสุขโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2561

   

    

 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 หน่วยงานคำสอน และกิจกรรมคาทอลิก โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดกิจกรรมส่งความสุข

โอกาสคริสต์มาส และปีใหม่ 2561 โดยมีคุณพ่อเสาร์ ตนประเสริฐ คณะครูคำสอน และนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี ส่งความสุข

แด่พระสงฆ์อาวุโสอดีตผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่บ้านพักพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี แล้วจึงออกเดินทางส่งความสุขแด่

ผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล และพนักงานที่โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จยุพราช และโรงพยาบาลสวนผึ้ง เพื่อเป็น

กำลังใจในการทำงาน และถือโอกาสส่งความสุขให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะได้มีกำลังใจเข้มแข็ง สามารถกลับมาเเข็งแรง

ได้อีกครั้ง

 

  


ภาพข่าว นายธารสันต์ (ถ่ายภาพและรายงาน)