Saturday, 15 December 2018
<<<<<---------->>>>> 10-11 ลูกเสือ-เนตรนารี ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่าย ณ สวนนงนุช พัทยา <<<<<---------->>>>> 19-20 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนจังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี <<<<<---------->>>>>
A+ R A-

ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี

 

 

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน “มหกรรมดรุณาวิชาการ : การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย”

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

 

ผลการแข่งขัน อนุบาล  

 

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา

 รายการสังฆมณฑลราชบุรี  

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา 

รายการโรงเรียนเอกชนแข่งใน

รายการสังฆมณฑลราชบุรี 

 

 

ผลการแข่งขัน

ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา

 รายการโรงเรียนเอกชนราชบุรี  

 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

 **ขอความกรุณาตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง นะคะ **

(ภายในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560)

เพื่อความถูกต้องในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร

ขอบพระคุณค่ะ