Saturday, 19 August 2017
+++++ Daruna Express NEWS : ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้งเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต คณะครู บุคลากรด้านการศึกษา โรงเรียนดรุณาราชบุรี จึงพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ 30 วัน ครูแต่งกายชุดดำสุภาพ เสื้อคอปก+กางเกง หรือกระโปรง รองเท้าคัชชู หลังจาก 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน วันจันทร์ ครูชาย เสื้อสีดำคอปก กางเกง ครูหญิง เสื้อสีดำคอปก กระโปรง / วันอังคาร - พฤหัส ใส่เครื่องแบบครู ติดริบบิ้นสีดำ (ลูกเสือแต่งเครื่องแบบตามวัน/ วันศุกร์ เสื้อยืดคอปก (รร.แจก) + กางเกงสแลคดำ +++++ Daruna Express NEWS : ประกาศ สหการแจ้งปิดการจำหน่ายสินค้า เวลา 07.45 - 08.20 น. เวลา 09.55 - 10.20 น. เวลา 12.10 -12.30 น. และเวลา 14.40 - 14.50 น.
A+ R A-

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

                                                       

     

 

       โรงเรียนดรุณาราชบุรี   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและแห่เทียนจำนำพรรษา   เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ประจำปี   2560   ขึ้นในวันที่   7 กรกฎาคม  2560  เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรี  รวมถึงผู้ปกครอง ที่นับถือ

ศาสนาพุทธ ได้ปฏิบัติศาสนกิจทำนุบำรุงศาสนา  ร่วมกันทำบุญสร้างกุศล  และในโอกาสครบรอบ  60  ปี  โรงเรียนดรุณาราชบุรี

     ทำบุญตักบาตรในครั้งนี้  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้นิมนต์พระสงฆ์  จำนวน 89  รูป   มารับบิณฑบาต  ระดับอนุบาล จัดที่อาคารอนุบาล

     พระสงฆ์ 19 รูป  ระดับประถม จัดที่อาคารเซนต์ปีเตอร์ พระสงฆ์ 35 รูป  ระดับมัธยม จัดที่โรงพลศึกษา พระสงฆ์ 35 รูป  

 

     

 

ในเวลา 13.00 น.  นำโดยครูสุธรรม  การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  ตัวแทนครูและนักเรียนระดับอนุบาล ประถม มัธยม

แห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวาย ณ วัดพญาไม้  อ.เมือง จ. ราชบุรี  โดยมีอาจารย์มนูญ  พลจันทร์ ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ จ. ราชบุรี 

เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษา

  


ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน ) , คุณครูสุจิตรา  ปัญญาวรพงศ์  (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน )  นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ) 

 


 

ภาพข่าว  คุณครูสุธรรม การะเกตุ   (รายงาน ) นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (ถ่ายภาพ)