Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

62 ปี สถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี

  

  วันสถาปนา ปีที่ 62

ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

(พ.ศ.2500-2562)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา


เมื่อวันที่ ‎28 ‎มิถุนายน ‎2562

 

โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรีครบรอบปีที่ 62 “สถานศึกษาแห่งความดี โรงเรียนแห่งความสุข”

  ขึ้นในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ระลึกถึงคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต

  ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี  และระลึกคุณบรรดาผู้บริหาร ครู บุคลากร ศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว ที่มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาของ

โรงเรียนดรุณาราชบุรี ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันด้วยปรัชญา "คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข "

โดยมี บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ-อธิการ  เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการ

ซิสเตอร์สุดาพร สวนจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอนุบาล คณะกรรมบริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วม

 

  

 

    

 

 

 


ภาพข่าว