Monday, 16 September 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-
Display # 
< < < < < < < < < <
Title Author Hits
งานวิชาการ “STEM Style By Daruna” Written by Admin1 7
สุนทรพจน์สามจังหวัด โอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 Written by Admin1 43
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 Written by Admin1 72
นาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) เรียนรู้การฝึกเชิดหุ่นละครเล็ก Written by Admin1 54
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 Written by Admin1 53
“งานสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน หัวข้อ น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” Written by Admin1 91
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 Written by Admin1 79
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 Written by Admin1 74
วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนที่1/2562 Written by Admin1 124
พิธีไหว้ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี ปีการศึกษา 2562 Written by Admin1 82