Sunday, 20 October 2019
-----------೭੧(❛▿❛✿)੭೨ มีหลักสูตร gifted การอาชีพ มิติใหม่ การศึกษาดรุณาราชบุรี สู่อาชีพ เพื่อทางเลือกของคนรุ่นใหม่ จบไปมีอาชีพ พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ เป็นโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อตอบโจทย์การมีีงานทำ สู่ Thailand 4.0 และตอบโจทย์ วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และทุนทางปัญญา สร้างรายได้ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°----------
A+ R A-

๖๔ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

  • Published: Thursday, 28 July 2016 23:00
  • Written by Teerapol Puttikul
  • Hits: 1037

07/28/2016 :: 23:00:32 น.

 

วจนพิธีกรรม และพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ชาวดรุณาราชบุรีรวมพลังเทิดพระเกียรติถวายด้วยการจัดพิธีกรรมทางศาสนา ด้วยการจัดวจนพิธีกรรม ขอพรพระเจ้า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”


ภาพข่าว

นายธีระพล  พฤฑฒิกุล (รายงาน/ถ่ายภาพ)